„Parasztteológia” – Találkozási pontok a keresztyén hit és a földműves élet határán

Contributor

Ebben az írásban igyekszünk feltárni a földművelés és a hagyományos falusi életmód teológiai dimenzióit. A legföldibb foglalkozásnak több köze van az éghez, mint gondolnánk. A földet művelni és őrizni a lehető legemberibb dolog, ugyanakkor Isten egyik első parancsának teljesítése. A teremtett világhoz való viszonyunk összefügg az Alkotó iránti kapcsolatunkkal. A föld élete és egészsége elválaszthatatlan a mi életünktől és egészségünktől. Ezek fényében igyekszünk megfogalmazni a felelősség, az élhető körülmények és az örömteli, teljes élet teológiai irányvonalait, valamint konstruktív párbeszédet indítani korunk és minden kor egyik legalapvetőbb kérdésében.

Bibliographic reference

Debreczeni István: „Parasztteológia” – Találkozási pontok a keresztyén hit és a földműves élet határán. In: Visky Sándor Béla (ed.): Látták a láthatatlant. A II. Kolozsvári Tavaszy-napok előadásai. (2023), 158--172