Imre Lajos's research topics

egyházismeret

Típus Title Year
P Ekkléziasztika. Az egyház élete és szolgálata 1941

ekkléziasztika

Típus Title Year
P Ekkléziasztika. Az egyház élete és szolgálata 1941

eleve elrendelés (predestinatio)

Típus Title Year Source
P A predestináció tana a missziói munkában 1970 Theologiai Tanulmányok

gyülekezetismeret

Típus Title Year
P Ekkléziasztika. Az egyház élete és szolgálata 1941

ifjúság

Típus Title Year
P Vezérfonal az ifjúság gondozására 1920

katechetika (vallásos nevelés)

Típus Title Year
P Vezérfonal az ifjúság gondozására 1920
P Katechétika 1942

katechézis

Típus Title Year
P Katechétika 1942

misszió

Típus Title Year Source
P A predestináció tana a missziói munkában 1970 Theologiai Tanulmányok

missziológia

Típus Title Year Source
P A predestináció tana a missziói munkában 1970 Theologiai Tanulmányok

nevelés

Típus Title Year
P Vezérfonal az ifjúság gondozására 1920

pedagógia

Típus Title Year
P Vezérfonal az ifjúság gondozására 1920

szórvány

Típus Title Year
P A szórványmunka elvi és gyakorlati kérdései 1940

vallásoktatás

Típus Title Year
P Katechétika 1942

vallásóra

Típus Title Year
P Katechétika 1942