Imre Lajos kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

egyházismeret

Típus Title Year Contributor
P Monográfia Ekkléziasztika. Az egyház élete és szolgálata 1941 Imre Lajos

ekkléziasztika

Típus Title Year Contributor
P Monográfia Ekkléziasztika. Az egyház élete és szolgálata 1941 Imre Lajos

eleve elrendelés (predestinatio)

Típus Title Year Contributor
S N/A A szabad akarat és eleve elrendelés kérdésköre az első századtól napjainkig három közismert vita fényében 2015 Tárkányi István Attila
P Szaktanulmány A predestináció tana a missziói munkában 1970 Imre Lajos
S N/A Decretum horribile!? 2011 Imreh Jenő
P Szaktanulmány Megbánó Isten - változó Isten 2010 Balogh Csaba

gyülekezetismeret

Típus Title Year Contributor
P Monográfia Ekkléziasztika. Az egyház élete és szolgálata 1941 Imre Lajos

ifjúság

Típus Title Year Contributor
P N/A „Nem csak a húszéveseké…” 2001 Adorjáni Zoltán
S N/A A modern dicsőitőzenei áramlatok összehasonlító teológiai vizsgálata 2015 Komlósi-Rif Szilvia
S N/A Az apa nélkül felnövő fiatalok lelkigondozása 2020 Törő Attila Miklós
S N/A A „jövő” református gyülekezete 2014 Vékony Zsolt József
S N/A Oktatótáborok szervezése és lebonyolítása konfirmandus korosztály számára 2013 Kötő Ferenc Barna
S N/A A Kézdi-Orbai református egyházmegye fiataljainak istenkép vizsgálata 2018 Csürös Róbert Gyula
S N/A „Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak...” 2022 Mátis Szidónia
S N/A A konfirmáció pásztorálpszichológiai és didaktikai vonatkozásai 2020 Nagy Zsuzsanna
S N/A A bibliai üzenet hatékony átadása bibliaórán a 14-19 éves korosztály számára 2016 Simon Emőke
S N/A A teológiai tisztánlátás fontossága az identitástudat kialakulásában 2014 Barta István Zsolt
S N/A A fiatalok egyházi szocializációjának katekétikai és ekleziológiai kérdései 2012 Paizs József
P Monográfia Vezérfonal az ifjúság gondozására 1920 Imre Lajos
S N/A Keresztyén fiatalok identitás státuszának összehasonlítása a James Marcia modell alapján a Küküllői Egyházmegye két gyülekezetében 2024 Kutasi Beáta
S N/A Beszélgetés fiatalokkal 2020 Magyari Zita Emese
S N/A A "mai" fiatalok lelkigondozása 2015 Szabó Csengele
S N/A A liturgia szerepe a konfirmandusok hitéletében 2013 Bíró István
S N/A Ifjúsági szubkultúrák jelenléte, egyházi megértése és hasznosítása 2011 Tófalvi Tamás

katechetika (vallásos nevelés)

Típus Title Year Contributor
S N/A A vallásos nevelés segédeszközei és ezek hatása a gyermekek vallásos fejlődésére 2021 Szombatfalvi Etelka
S N/A A vallási nevelés szerepe a személyiségfejlődésben felnőttkorban 2018 Kovács Zsuzsa
S N/A Digitális tanítási segédanyagok a katekétikai munkában 2018 Dénes Erzsébet
S N/A Vallásos nevelésre néző személyiségfejlesztő csoportjátékok elmélete és gyűjteménye 2016 Györgyilyés Izolda
S N/A A rotációs vallásoktatás elmélete és gyakorlati alkalmazása 2011 Bodor Lídia Emese
P Monográfia Katechétika 1942 Imre Lajos
S N/A A mesepszichológia használhatósága az óvodások katechézisében 2019 Demeter Henrietta
S N/A A katekézis reformálhatósága-elmélet és tapasztalat különös tekintettel a Szatmári Református Egyházmegyében végzett felmérésekre 2013 Mészáros Mihály Immánuel
S N/A Krisztus-központú gyermekszerű kátéoktatás kérdéseinek feldolgozása kooperatív módszerrel 2018 Tökölyi Csaba Krisztián
S N/A A társasjáték szerepe és célzott használata a serdülő korosztályban 2014 Lukács Vilmos István
S N/A A Kézdi-Orbai református egyházmegye fiataljainak istenkép vizsgálata 2018 Csürös Róbert Gyula
S N/A Élmény és/vagy unalom: „mit keres a gyermek a vallásórán!” 2021 Lőrinczi Alpár János
S N/A Hatékony katekéta = hatékony katekézis 2020 Várdai Dávid
S N/A A család felelőssége a kisgyermek katekézisében 2019 Demeter Lídia-Hajnal
S N/A A bibliodráma módszerének alkalmazása az öt-nyolc osztályos diákok katekézisében 2012 Kovács László
S N/A A bibliai üzenet hatékony átadása bibliaórán a 14-19 éves korosztály számára 2016 Simon Emőke
S N/A A fiatalok egyházi szocializációjának katekétikai és ekleziológiai kérdései 2012 Paizs József
P Monográfia Vezérfonal az ifjúság gondozására 1920 Imre Lajos
S N/A „A tanítványok művelték és őrizték a kertet…” Tanítványság és teremtésvédelem – egy tábor programja 15–16 éveseknek 2023 Tóth Henrietta-Beatrix

katechézis

Típus Title Year Contributor
P Monográfia Az erdélyi román reformáció kátéirodalma 1942 Mózes András
P Beszámoló A gyermekkori szorongás oldása bibliai történetekkel 2016 Somfalvi Edit
S N/A Autista kisiskolások gyülekezetekbe való integrálásának módszerei 2023 Molnár-Mikola Andrea
P Recenzió, kritika Somfalvi Edit: A gyermekkori szorongás oldása bibliai történetekkel 2019 Lukács Olga
P Monográfia Katechétika 1942 Imre Lajos
P Szaktanulmány Bibliai álmok feldolgozási lehetőségei a katekézisben 2017 Ledán M. István
S N/A Az idősek katechézisének elvi megalapozása és gyakorlati lehetősége 2023 Máté Anna-Bella