Koncz-Vágási Katalin

Dr. Koncz-Vágási Katalin református lelkész és vallástanár. Teológiai tanulmányait Debrecenben, Münsterben, Halléban és Zürichben végezte. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Iskoláján szerzett doktori címet. Kutatási területe: Haggeus próféta könyve. Lelkipásztori szolgálatot a Besztereci és a Gégényi Református Egyházközségekben végez.

Szerzői tartalom

Rácsnézet | Táblanézet
Megjelenített bejegyzés: 1 - 1 Összesen: 1

2012

A Kr.e. 180 körüli Jézus, Sirák fia könyvében találjuk az első utalást arra nézve, hogy a prófétai iratokat Hóseástól Malakiásig egyetlen prófétai iratnak tekintik. A qumráni 4. számú barlangból előkerült kéziratból az derül ki, hogy a tizenkét iratot mindig együtt, egyetlen tekercsre írták. Ám a Kispróféták címfelirattal vagy valamilyen bevezetéssel kezdődnek, melyek formai és tartalmi jellegzetességeik alapján jól elkülöníthetőek egymástól. A Kispróféták könyve a prófétákat olyan sorrendben prezentálja, amely szerint a prófétai szó végigkísérte Izráel történetét, és jó előre megjövendölte történelmének főbb eseményeit. A mű tehát tartalmilag és teológiailag is jól átgondolt koncepcióval rendelkezik, ami miatt egységes szerkesztői elvek alapján elrendezett gyűjtemény benyomását kelti.

PublikációSzaktanulmány2012Református Szemle 105.1