Gombos Vencel kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

család

Típus Title Year Contributor
S N/A A család, mint modell Pál leveleiben 2011 Bíró István
P Beszámoló Család és atyafiság: kinek számít ez ma? A rokoni kapcsolatok jelentőségéről és jelentéktelenségéről 2012 Simon János
S N/A A szülők válásának hatása a gyermek istenképének alakulására és ezen istenkép kihatása a gyermek életére 2022 Telegdi István
S N/A A család felelőssége a kisgyermek katekézisében 2019 Demeter Lídia-Hajnal
S N/A A nő és a férfi kapcsolata az újszövetségi levélirodalomban 2013 Petkes Csilla Ilonka
S N/A Az erőszak megnyilvánulásai a családban, iskolában és leküzdési lehetőségei 2015 Demény Zita Ágnes
P Szaktanulmány Kálvin János a házasságról, családról és szexualitásról 2018 Magyar Balázs Dávid
S N/A A családi élet válsághelyzetei és leküzdési lehetőségek 2018 Nagy Zsuzsanna
S N/A A család változó funkciónak veszélyeztető tényezői napjainkban, és azok leküzdési lehetőségei 2012 Bencze Zsuzsánna
S N/A A család, mint a sérülés és a gyógyulás helye 2012 Gombos Vencel
S N/A A jegyesbeszélgetések mentálhigiénés szempontjai 2022 Jakab Emese
S N/A A férfi és a nő kapcsolata Jézus és Pál apostol etikai tanításában 2017 Szikszai Alexandra

kontextuális lelkigondozás

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány A kontextuális szemlélet mint a pojmenika és a kontextuális terápia mint a lelkigondozás beszélgetőtársa 2010 Kiss Jenő
S N/A Elindulás az alkoholizmusból való szabadulás útján különös tekintettel a szenvedélybetegekre és azok hozzátartozóira 2016 Gál Edith Bella
P Szaktanulmány Confruntarea cu sentimentul de vinovăție în consilierea pastorală 2023 Kiss Jenő
S N/A A család, mint a sérülés és a gyógyulás helye 2012 Gombos Vencel

párkapcsolat

Típus Title Year Contributor
S N/A A család, mint a sérülés és a gyógyulás helye 2012 Gombos Vencel
S N/A A katechézis mint a keresztyén házasságra alkalmassá tevő eszköz 2018 Ilyés Tímea
S N/A Párkapcsolati nehézségek és a pár lelkigondozása 2017 Gombos Gábor József