Telegdi István

Szerzői tartalom

Rácsnézet | Táblanézet
Megjelenített bejegyzés: 1 - 2 Összesen: 2

2023

PublikációKöszöntés2023Református Szemle 116.3

2022

Dolgozatomban a szülők válásának hatását vizsgáltam a gyermek istenképének kialakulására nézve. Az istenreprezentációs folyamat előzményeiként felvázoltam a különféle reprezentációs folyamatok kialakulását, így az ikonikus és szimbolikus reprezentációs folyamatokkal is foglalkoztam. Ezek mellett a tárgyi reprezentációt is kutattam, melyben James Martel, Winnicott tárgykapcsolat elméletével foglalkozó észrevételei voltak segítségemre. Mindez szükséges volt, mivelhogy az istenreprezentációs folyamattal foglalkozó szakirodalomban többen, így például Robu Magda és Pál Ferenc is hivatkoznak Ana-Maria Rizzuto kutatási eredményeire, aki az említett tárgykapcsolat elmélet énfejlődésére vonatkozó nézetei alapján építette fel saját megfigyelési rendszerét. 

A kutatás során arra a következtetésre jutottam, hogy az istenképek nem az Istennel kapcsolatos konkrét tapasztalatokból, hanem a közvetlen gondozókkal való interakciók révén alakulnak ki, ezek az interakciók pedig lehetővé teszik, hogy az istenkép „átmeneti tárgyként” működjön a külső és belső világ határán. Így megállapítható, hogy a gyermek szüleivel, illetve a szülők házasságával (annak minőségével) való kapcsolata lényeges szerepet játszik abban, mit tapasztal meg és mit integrál az istenképébe. Annak függvényében, hogy a gyermek mit integrál, az istenreprezentációs folyamatok során kialakulhatnak torz istenképek is, így azok jellemzőit is felvázoltam és összefüggésbe állítottam a szülők válása által okozott helyzetekkel, tapasztalatokkal. Az alapvető bizalom vagy bizalmatlanság, a későbbiekben pedig a lojalitás valamint a lojalitási konfliktusok, kulcsfontosságú fogalmak voltak a dolgozat tematikáját illetően. A Böszörményi- Nagy Iván féle relacionális etikával és lojalitással, illetve lojalitási konfliktusokkal foglalkozó irodalom alapján vizsgáltam meg azokat a változásokat, melyek a szülők válása esetén egy gyermek életében jelentős változásokat eredményeznek. Ezek a változások befolyásolhatják egy gyermek önmagáról, világról és Istenről alkotott képét, és ezen tapasztalatok integrációja esetén alapjául szolgálhatnak egy torz istenképnek.

SzakdolgozatBA Szakdolgozat2022Supervisor: Kiss Jenő