Telegdi István kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

család

Típus Title Year Contributor
S N/A A családi élet válsághelyzetei és leküzdési lehetőségek 2018 Nagy Zsuzsanna
S N/A A család változó funkciónak veszélyeztető tényezői napjainkban, és azok leküzdési lehetőségei 2012 Bencze Zsuzsánna
S N/A A család, mint a sérülés és a gyógyulás helye 2012 Gombos Vencel
S N/A A jegyesbeszélgetések mentálhigiénés szempontjai 2022 Jakab Emese
S N/A A férfi és a nő kapcsolata Jézus és Pál apostol etikai tanításában 2017 Szikszai Alexandra
S N/A A család, mint modell Pál leveleiben 2011 Bíró István
P Beszámoló Család és atyafiság: kinek számít ez ma? A rokoni kapcsolatok jelentőségéről és jelentéktelenségéről 2012 Simon János
S N/A A szülők válásának hatása a gyermek istenképének alakulására és ezen istenkép kihatása a gyermek életére 2022 Telegdi István
S N/A A család felelőssége a kisgyermek katekézisében 2019 Demeter Lídia-Hajnal
S N/A A nő és a férfi kapcsolata az újszövetségi levélirodalomban 2013 Petkes Csilla Ilonka
S N/A Az erőszak megnyilvánulásai a családban, iskolában és leküzdési lehetőségei 2015 Demény Zita Ágnes
P Szaktanulmány Kálvin János a házasságról, családról és szexualitásról 2018 Magyar Balázs Dávid

diákélet

Típus Title Year Contributor
P Beszámoló Quo Vadis gála. Harmincéves a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet diáklapja 2023 Adorjáni Zoltán
P Beszámoló A 26. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia protestáns teológiai szekciója és díjazottjai 2023 Balogh Csaba
P Köszöntés Az örökség mindig kötelez 2023 Telegdi István
P Köszöntés "Quo vadis, Domine?" 2023 Birizdó Szabolcs-Mihály

istenkép

Típus Title Year Contributor
S N/A Az Erdélyi Református Kollégiumok IV. osztályosainak istenképe 2022 Pál Orsolya
S N/A A szorongás és az istenkép kapcsolata 2011 Soós Timea Zsuzsánna
P Szaktanulmány Az egy Isten az istenek között 2020 Kató Szabolcs Ferencz
S N/A Ekkléziogén (vallásos) neurózis 2014 Csikai Annamária
S N/A A Kézdi-Orbai református egyházmegye fiataljainak istenkép vizsgálata 2018 Csürös Róbert Gyula
S N/A A szülők válásának hatása a gyermek istenképének alakulására és ezen istenkép kihatása a gyermek életére 2022 Telegdi István
S N/A Betegségmegelőzés 2013 Major László
P Szaktanulmány Képnélküli JHVH vagy képtelen Izráel? 2012 Kató Szabolcs Ferencz

Quo Vadis

Típus Title Year Contributor
P Köszöntés Isten éltesse a Quo Vadist! 2023 Kovács Sándor
P Köszöntés Az örökség mindig kötelez 2023 Telegdi István
P Beszámoló Quo Vadis gála. Harmincéves a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet diáklapja 2023 Adorjáni Zoltán
P Köszöntés "Quo vadis, Domine?" 2023 Birizdó Szabolcs-Mihály

relacionális etika

Típus Title Year Contributor
S N/A A szülők válásának hatása a gyermek istenképének alakulására és ezen istenkép kihatása a gyermek életére 2022 Telegdi István

válás

Típus Title Year Contributor
S N/A A farizeusok és Jézus Krisztus tanításának összevetése 2018 Tordai István Levente
P Szaktanulmány A házasság a teremtés rendjében 2019 Czire Szabolcs
S N/A Az Erdélyi Református Kollégiumok IV. osztályosainak istenképe 2022 Pál Orsolya
P N/A Egyedül, vagy házasságban? 2004 Kereskényi Sándor
S N/A Az 1822 évi Generális zsinat 2022 Virginás Ervin
S N/A A családi élet válsághelyzetei és leküzdési lehetőségek 2018 Nagy Zsuzsanna
P Szaktanulmány Boldogan éltek, míg meg nem haltak? 2012 Sógor Árpád
S N/A A szülők válásának hatása a gyermek istenképének alakulására és ezen istenkép kihatása a gyermek életére 2022 Telegdi István