Mátyási Gerda Georgina

Szerzői tartalom

Rácsnézet | Táblanézet
Megjelenített bejegyzés: 1 - 2 Összesen: 2

2021

A dolgozatom elkészítése során igyekeztem minél pontosabb képet nyújtani az olvasók számára az 1801-1802-es évek gyülekezeti életéről és egyházszervezetéről, ugyanakkor a 18. és a 19. századi egyház történelméről is. A jegyzőkönyvek betekintést engednek a múltba és elénk tárják az akkori gyülekezeti tagok igényeit, milyen nehézségekkel kellett megküzdeniük egyházuk fennmaradása érdekében és milyen megoldásokat találtak ezekre. Számunkra is példaértékű lehet elődeink kitartása, ahogyan küzdöttek a katolikus egyházzal szemben. Voltak, akik inkább vállalták a börtönt, semhogy beletörődjenek az elnyomásba.

Két fontos tanulságot szeretnék kiemelni, amely nem csak számunkra tanulság, hanem a jövő nemzedékei számára is. Először is elénk tárul a gyülekezetek élni akarása minden körülmény között. Számos olyan esetről olvashatunk, amikor lerombolták templomaikat vagy elvették tőlük. A hátráltató tényezők ellenére önerőből vagy mások támogatásával templomot építettek, mert fontos volt számukra, hogy legyen egy hely, ahol elcsendesedhetnek és Isten igéjét hallgathatják. Másodszor szeretném felhívni a figyelmet az egyházfegyelem gyakorlására, amely jól működött és mindenkire egyaránt érvényes volt. A Vizitáció minden esetben meghallgatta a lelkipásztorokat, tanítókat és a gyülekezet tagjait is. Mindig körültekintően megvizsgálta az ügyeket és igyekezett igazságos ítéletet hozni és büntetést kiszabni. A dolgozat során sikerült feltárni az akkori egyház erősségeit és gyengeségeit is. Láthattuk, hogyan működött az akkori hitélet és milyen igényeik voltak a gyülekezeteknek. Mindvégig öröm volt számomra az egyháztörténet ezen töredékével foglalkozni, mert amellett, hogy érdekes volt, értékes információkkal és tanulságokkal lettem gazdagabb.

SzakdolgozatMA Szakdolgozat2021Supervisor: Buzogány Dezső

2018

A dolgozatom kapcsán sikerült feltárni azokat a célokat, indokokat és eseményeket, amelyek segítettek megérteni a negyedik keresztes hadjárat lényegét. Maga a háború nemes cél érdekében tört ki, hiszen a kereszténység születésének a helyét, a Szentföldet fel kellett szabadítani az arab fennhatóság alól. Kezdetben a hadjáratok valóban sikeresek voltak. Azonban az idő elteltével felszínre kerültek olyan törekvések, melyek más irányba terelték az eseményeket és a lényeget. Ha visszatekintünk az eseményekre, akkor megállapíthatjuk, hogy békésen is meg lehetett volna oldani a problémát. Gondoljunk csak Oroszlánszívű Richárd és Szaladin egyezségére, amely békét biztosított. A hadjáratok azért nem jártak sikerrel, mert önös érdekek kerültek előtérbe: hatalom és meggazdagodás bármi áron. A keresztes háborúk lényegét leginkább Jeremiás próféta szavaival tudnám összefoglalni: „... esengve várakoztunk olyan népre, amely nem szabadított meg.” (Siralmak 4,17)

SzakdolgozatBA Szakdolgozat2018Supervisor: Kolumbán Vilmos József