Somogyi Alfréd

Somogyi Alfréd (Losonc, 1970). Iskoláit Füleken végezte, és 1988-ban itt érettségizett a helyi magyar gimnáziumban. Egyetemi tanulmányait Pozsonyban, a Komensky Egyetem Bölcsészettudományi Karán kezdte magyar–történelem szakon. Majd 1991-től szerkesztőként dolgozott a Szlovák Rádió Magyar Főszerkesztőségében. 1992-től a Duna Televízió pozsonyi tudósítója, 1995-től belső munkatársként külpolitikai szerkesztő, majd vezető szerkesztő. Közben 1994-től a komáromi Calvin J. Teológiai Akadémián végezte teológiai tanulmányait, s 2000-ben lépett lelkészi szolgálatba. Magiszteri vizsgáját a Selye János Egyetem Református Teológiai Karán tette le, majd itt szerezte meg 2008-ban a teológiai doktora címet (ThDr.), s 2010-ben védte meg PhD-disszertációját. Jelenleg a Selye János Egyetem Református Teológiai Karának oktatója, a Történeti Tudományok Tanszékének vezetője, a kar dékánhelyettese. Apácaszakállas lelkipásztora, a Pozsonyi Református Egyházmegye esperese, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinatának képviselője, Zsinati Tanácsának tagja, a Zsinat Jogi Bizottságának elnöke. A Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiumának rendes tagja, a Magyar Tudományos Akadémia külső köztestületének tagja. Kutatási területe a református egyházjog és a 20. századi egyháztörténet.

Szerzői tartalom

Rácsnézet | Táblanézet
Megjelenített bejegyzés: 1 - 1 Összesen: 1

2018

PublikációSzaktanulmány2018A reformáció öröksége