Szabó Zoárd Attila

Szerzői tartalom

Rácsnézet | Táblanézet
Megjelenített bejegyzés: 1 - 2 Összesen: 2

2023

The research titled "Protocols of Five Congregations of the Maros Reformed Diocese from 1687: Nyárádselye, Berekeresztúr, Nyárádszentimre, Nyárádszereda, Nyárádszentanna" examines the year 1687 and the Maros Reformed Diocese. The study aims to uncover and analyze the surveys conducted in these mentioned five congregations, which are associated with the specific time period. The research provides a comprehensive overview of the congregations' history, their life within the Reformed Church, and the collected data. Through the analysis and interpretation of primary sources, insights can be gained into the daily lives of the congregations, religious practices, and other characteristics of religious life during this period. The findings of the thesis contribute to the historical and religious research of the Maros Reformed Diocese, helping to understand the characteristics and challenges of the 17th-century Reformed communities in Transylvania.

SzakdolgozatMA Szakdolgozat2023Supervisor: Buzogány Dezső

2020

A dolgozatomban hét fő fejezet kerül feldolgozásra. A dolgozatom első fejezete a marosi egyházmegye kialakulásáról, fejlődéséről szól, és arról, hogy az évek során, hogyan alakult ki a mai gyülekezeti élet. A második fejezet a református egyház életéről szól, a 19. században, arról, hogy milyen hatással volt a református egyház életére a rekatolizáció, valamint, hogy milyen rendeletek nehezítették, vagy éppen könnyítették terheit. A harmadik fejezetben az esperesről, mint tisztségről ennek jogköréről és az esperesi vizitációról írtam, valamint azokról a tisztségekről, amelyek jelen voltak az esperesi vizitáció alkalmával. A negyedik fejezet az, ahol a jegyzőkönyvek tényleges kidolgozásával foglalkoztam, összegeztem és összesítettem a meglátogatott gyülekezeteket. Az ötödik részben a gyülekezetekben levő fegyelmi ügyeket vizsgáltam át. E ponton belül, a fegyelmi ügyeket három pontban csoportosítottam , külön foglalkoztam a lelkipásztorok, iskolamesterek , és gyülekezeti tagok fegyelmi ügyeivel.A hatodik fejezetben a gazdasági ügyekről írtam, megvizsgáltam az egyházi épületek állapotát, a papi és a mesteri bérrel kapcsolatos problémákat, valamint külön külön minden gyülekezet anyagi helyzetét is feltüntettem.A hetedik és egyben utolsó fejezetben, a már teljesen átírt jegyzőkönyv szövegét láthatjuk, amely tökéletes betekintőt nyújt a 19. századi egyház mindennapjaiba.

SzakdolgozatBA Szakdolgozat2020Supervisor: Buzogány Dezső