Czéczei Tamás-Lóránd

Szerzői tartalom

Rácsnézet | Táblanézet
Megjelenített bejegyzés: 1 - 1 Összesen: 1

2023

A dolgozatom központi témája a Marosi Református Egyházmegye 1818-as évi esperesi vizitációs jegyzőkönyveinek feldolgozása. A dolgozat célja az akkori egyházi élet és vizitációs gyakorlat megismerése a jegyzőkönyvben található adatok figyelembe vételével. A cél eléréséhez szükséges volt a levéltári munka a jegyzőkönyvek feldolgozásához, illetve a könyvtári kutatás a korral és a vizitáció intézményével kapcsolatos adatok begyűjtése érdekében. A dolgozatomban a teljesség igénye nélkül mutatom be az egyházmegyét, tárgyalom a kor egyháztörténetét, és az esperesről, esperesi vizitációról is értekezem. Kutatásom során arra a következtetésre jutottam, hogy a jegyzőkönyvek jó betekintést nyújtanak a 19. századi egyház mindennapjaiba, illetve a vizitáció intézményét is kimerítően megismerhetjük. A vizitációról reális képet kapunk, azt ismerjük meg, amit az akkori egyház valóban gyakorolt, nem pedig a különböző kánonok szabályzatát, amelyhez kellett volna alkalmazkodjon a vizitáció. Ezáltal nyilvánvalóvá válnak az akkori és a mai kor egyházi gyakorlata közötti különbségek. Összességében elmondható, hogy a 19. századi egyházhoz képest napjainkban észrevehető az egyházfegyelem lazulása és az egyház társadalomban betöltött szerepének megváltozása.

SzakdolgozatBA Szakdolgozat2023Supervisor: Buzogány Dezső