Czéczei Tamás-Lóránd kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

19. századi egyháztörténet

Típus Title Year Contributor
S N/A Az 1826. évi zsinat 2023 Begué Mátyás Eugene Victor
P Szaktanulmány Câteva aspecte referitoare la predarea muzicii în colegiul unitarian din Cluj în secolele XVI–XIX 2023 Kovács Sándor
S N/A Az 1815. évi Generális Zsinat 2021 Szabó Andor Gellért
S N/A Az 1814. évi zsinat 2021 Székely Laura Melinda
P Szaktanulmány Protestánsellenes intézkedések az önkényuralom évtizedében (1849–1860) 2018 Lukács Olga
S N/A A Görgényi Református Egyházmegye 1807-es évének vizitációs jegyzőkönyve (I) 2022 Bíró Kitti Odett
S N/A Brassói kiadású magyar evangélikus káték a 18-19. században 2023 Dinka Levente
S N/A Az 1823. évi Generális Zsinat határozatai 2023 Kocsis Norbert-Iosif
P Szaktanulmány Kálvin János személye a 19. századi magyar református értelmiség magánleveleiben, possessori bejegyzéseiben és naplóiban 2017 Magyar Balázs Dávid
S N/A A Nagyenyedi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyve az 1802-es év második felében 2021 Bucsi Brigitta
P Szaktanulmány Erdély mint hallei protestáns missziós terület a 18. században 2018 Verók Attila
S N/A Közigazgatási határmódosítások az Erdélyi Református Egyházkerületben (1868–1905) 2022 Nagy Dávid
S N/A A Marosi Református Egyházmegye 1816/II. évi esperesi vizitációi 2023 Barticel-Kiss Benjámin
S N/A Közigazgatási határmódosítások az Erdélyi Református Egyházkerületben (1868–1920) 2023 Nagy Dávid
S N/A Kátéoktatás az Erdélyi Református Egyházban a 19. század második felében 2021 Nagy Dávid
P Szaktanulmány Kemény Simonné Teleki Anna, Erdély „egyik legnemesebb és legeszesebb asszonya” 2021 Viczián István
P Szaktanulmány Tárgykultúra vagy könyvkultúra? 2018 Hegyi Ádám
S N/A A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei az 1818-as év második felében 2023 Czéczei Tamás-Lóránd

Marosi Református Egyházmegye

Típus Title Year Contributor
S N/A A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei 1778-1780 között 2014 Madaras Mihály Attila
S N/A A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvez az 1822-es év első felében 2022 Szabó László-Loránd
S N/A A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyve - 1806-1807 2020 Ivanov Annamária
S N/A A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei 1823-as év második felében 2022 Varga Tamás Sándor
S N/A A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyve - 1806 2018 Pál Árpád Csaba
S N/A Mi volt a háttere és mi lett a sorsa Farkas Jenő esperes liturgiai előírásainak a Marosi Egyházmegye gyülekezeteiben 1938-1940 között 2023 Aszalos Szidónia Honoráta
S N/A A Marosi Református Egyházmegye Vizitációs Jegyzőkönyvei 1813 2019 Veszprémi Boglárka
S N/A A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei 1792-ből 2015 Mészáros Mihály Immánuel
S N/A A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyve az 1824-es év második felében 2023 Szántó Szilárd
S N/A A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyve - 1804 2018 Ivanov Anamária
S N/A A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei 1766. december 2.-1768. január 29. 2015 Köblös Lehel
S N/A A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei 1771-1772 között 2013 Székely Róbert Imre
S N/A Vizitáció a Marosi Református Egyházmegyében 1799-1800 között 2017 Szabó-Salánki Tibor
S N/A A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei 1801-1802 között 2021 Mátyási Gerda Georgina
S N/A Vizitáció a Marosi Református Egyházmegyében 1791 2017 Csegezi Zsolt Dezső
P Szaktanulmány Esperesi vizitációk a Marosi Református Egyházmegyében az impériumváltástól 1927-ig 2018 Berekméri Árpád Róbert
S N/A A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei 1793-1794 között 2015 Demeter Szabolcs István
S N/A A Marosi Református Egyházmegye 1815-ben írott vizitációs jegyzőkönyveinek feldolgozása és értelmezése 2022 Baciu Marius-Alexandru
S N/A A Marosi Református Egyházmegye Vizitációs Jegyzőkönyvei 1797-1798 2015 Kádár Zoltán János
S N/A A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei az 1817-es év végén és az 1818-as év elején 2022 Gerendi Győző
S N/A A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei 1787-1789 között 2014 Fehérvári István Csaba
S N/A A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyve 1820-as év végétől az 1821-es év elejéig 2022 Majos Zoltán
S N/A A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei 1788-1789 között 2014 Bálint István
S N/A A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei az 1822-es év második felében 2022 Vajda Szabolcs
S N/A A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei 1809-1810 2020 Kondor Ádám
S N/A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei az 1823-as év első felében 2022 Zoltán Mihály Szabolcs
S N/A A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyve 1811-ből 2020 Szabó László-Loránd
S N/A A Marosi Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyveinek átírása, feldolgozása (1790) 2016 Székely Szilárd
S N/A A Marosi Református Egyházmegye 1816/II. évi esperesi vizitációi 2023 Barticel-Kiss Benjámin
S N/A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei 1810–1811 között 2019 Bucsi Brigitta
S N/A A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei - 1800-1801 2018 Nagy Sándor Csongor
S N/A A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei -1793 2015 Gáti Tibor Levente