A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei - 1800-1801

Contributor

A munkám célja az volt, hogy digitalizáljam a jegyzőkönyveknek ezen részét, hogy már elektronikus formában is elérhetővé váljon, hogy azok is megtekinthessék, akiket az egyháztörténelemnek ezen szegmense érdekel. A vizitációs jegyzőkönyvet az alábbi tartalmi szempontok alapján mutatom be: Az első pontban az egyházmegye kialakulásának történetével foglalkozom. A második pontban a XVII.-XVIII. századi erdélyi református egyház történetéről írok. A harmadik részben szeretném megemíteni a vizitáció által meglátogatott települések neveit, ugyanebben a részben szeretnék hivatkozni a lelkipásztorokra, lévitákra, valamint a tanítókra is. A negyedik pont az esperes, valamint a kormányzati szervek szerepéről, munkájuk bemutatásáról szól. Az ötödik pontot arra szántam, hogy bemutassam a vizitációt mint adminisztratív, gazdasági hatóságot. Ugyanebben a pontban szeretnék az épületekről, az egyházi vagyon állapotáról is beszámolni. A hatodik pontban a vizitációt, mint fegyelmi hatóságot fogom bemutatni. Ezen a ponton belül számolok be a lelkészek, tanítók, gyülekezeti tagok fegyelmi ügyeiről is. Hetedik pontban az 1800.-1801.-as évek Marosi Református Egyházmegye Vizitációs Jegyzőkönyvének a bemutatásával zárom. A jegyzőkönyvekben bemutatott adatok elemzése, rendszerezése által pedig betekintést kívánok nyújtani a kor egyházi életbe, igazgatásába, fejlődésébe, hiányosságaiba.