Vezérfonal az ifjúság gondozására tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

ifjúság

Type Title Year Contributor
S MA Szakdolgozat Ifjúsági szubkultúrák jelenléte, egyházi megértése és hasznosítása 2011 Tófalvi Tamás
S MA Szakdolgozat A bibliai üzenet hatékony átadása bibliaórán a 14-19 éves korosztály számára 2016 Simon Emőke
S MA Szakdolgozat „Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak...” 2022 Mátis Szidónia
S MA Szakdolgozat A liturgia szerepe a konfirmandusok hitéletében 2013 Bíró István
S MA Szakdolgozat A konfirmáció pásztorálpszichológiai és didaktikai vonatkozásai 2020 Nagy Zsuzsanna
S MA Szakdolgozat A Kézdi-Orbai református egyházmegye fiataljainak istenkép vizsgálata 2018 Csürös Róbert Gyula
S MA Szakdolgozat A "mai" fiatalok lelkigondozása 2015 Szabó Csengele
S MA Szakdolgozat Oktatótáborok szervezése és lebonyolítása konfirmandus korosztály számára 2013 Kötő Ferenc Barna
S MA Szakdolgozat Beszélgetés fiatalokkal 2020 Magyari Zita Emese
P Monográfia Vezérfonal az ifjúság gondozására 1920 Imre Lajos
S MA Szakdolgozat A „jövő” református gyülekezete 2014 Vékony Zsolt József
S MA Szakdolgozat A fiatalok egyházi szocializációjának katekétikai és ekleziológiai kérdései 2012 Paizs József
S MA Szakdolgozat Az apa nélkül felnövő fiatalok lelkigondozása 2020 Törő Attila Miklós
P „Nem csak a húszéveseké…” 2001 Adorjáni Zoltán
S MA Szakdolgozat A teológiai tisztánlátás fontossága az identitástudat kialakulásában 2014 Barta István Zsolt
S BA Szakdolgozat A modern dicsőitőzenei áramlatok összehasonlító teológiai vizsgálata 2015 Komlósi-Rif Szilvia

katechetika (vallásos nevelés)

Type Title Year Contributor
S BA Szakdolgozat A katekézis reformálhatósága-elmélet és tapasztalat különös tekintettel a Szatmári Református Egyházmegyében végzett felmérésekre 2013 Mészáros Mihály Immánuel
P Monográfia Katechétika 1942 Imre Lajos
S MA Szakdolgozat A bibliai üzenet hatékony átadása bibliaórán a 14-19 éves korosztály számára 2016 Simon Emőke
S BA Szakdolgozat A mesepszichológia használhatósága az óvodások katechézisében 2019 Demeter Henrietta
S MA Szakdolgozat A rotációs vallásoktatás elmélete és gyakorlati alkalmazása 2011 Bodor Lídia Emese
S BA Szakdolgozat A bibliodráma módszerének alkalmazása az öt-nyolc osztályos diákok katekézisében 2012 Kovács László
S BA Szakdolgozat Élmény és/vagy unalom: „mit keres a gyermek a vallásórán!” 2021 Lőrinczi Alpár János
S MA Szakdolgozat Vallásos nevelésre néző személyiségfejlesztő csoportjátékok elmélete és gyűjteménye 2016 Györgyilyés Izolda
S BA Szakdolgozat A család felelőssége a kisgyermek katekézisében 2019 Demeter Lídia-Hajnal
S MA Szakdolgozat A Kézdi-Orbai református egyházmegye fiataljainak istenkép vizsgálata 2018 Csürös Róbert Gyula
S BA Szakdolgozat Digitális tanítási segédanyagok a katekétikai munkában 2018 Dénes Erzsébet
S BA Szakdolgozat Hatékony katekéta = hatékony katekézis 2020 Várdai Dávid
S BA Szakdolgozat „A tanítványok művelték és őrizték a kertet…” Tanítványság és teremtésvédelem – egy tábor programja 15–16 éveseknek 2023 Tóth Henrietta-Beatrix
S MA Szakdolgozat A társasjáték szerepe és célzott használata a serdülő korosztályban 2014 Lukács Vilmos István
S BA Szakdolgozat A vallási nevelés szerepe a személyiségfejlődésben felnőttkorban 2018 Kovács Zsuzsa
P Monográfia Vezérfonal az ifjúság gondozására 1920 Imre Lajos
S BA Szakdolgozat Krisztus-központú gyermekszerű kátéoktatás kérdéseinek feldolgozása kooperatív módszerrel 2018 Tökölyi Csaba Krisztián
S BA Szakdolgozat A vallásos nevelés segédeszközei és ezek hatása a gyermekek vallásos fejlődésére 2021 Szombatfalvi Etelka
S MA Szakdolgozat A fiatalok egyházi szocializációjának katekétikai és ekleziológiai kérdései 2012 Paizs József

nevelés

Type Title Year Contributor
S BA Szakdolgozat Az erkölcsi cselekvés nevelési feltételei 2003 László Lehel Bendeguz
S MA Szakdolgozat Az egyén szabadsága és annak korlátai 2018 Bíró Botond
S BA Szakdolgozat A család felelőssége a kisgyermek katekézisében 2019 Demeter Lídia-Hajnal
P Monográfia Vezérfonal az ifjúság gondozására 1920 Imre Lajos
S BA Szakdolgozat A vallási nevelés szerepe a személyiségfejlődésben felnőttkorban 2018 Kovács Zsuzsa

pedagógia

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány A református nevelés és oktatás történelmi hagyományainak érvényesülése Karácsony Sándor pedagógiájában 2015 Bognárné Kocsis Judit
P Monográfia Vezérfonal az ifjúság gondozására 1920 Imre Lajos