A magyar nyelvű protestáns bibliai teológia könyvészete 1979-ig tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

bibliográfia

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Erdélyi protestáns gyakorlati teológiai áttekintés 2002–2013 2015 Kurta József Tibor
P Bibliográfia Dr. Eszenyeiné dr. Széles Mária publikációi és kéziratos munkái 2016 Adorjáni Zoltán
P Bibliográfia Dr. Rezi Elek publikációi 2019 Adorjáni Zoltán
P Bibliográfia Dr. Molnár János publikációi 2021 Adorjáni Zoltán
P Szaktanulmány Dr. Nagy Antal Mihály lelkipásztor, teológiai tanár megjelent munkái 2018 Simon János
P Szaktanulmány A mi Ravasz Lászlónk. A külön út és a közös út sorskérdései 2010 Kozma Zsolt
P Bibliográfia Cumulated bibliography 2021 Papp György
P Bibliográfia Juhász Tamás irodalmi munkássága 2012 Kállay Dezső
P Szaktanulmány Nagy Péter, a tudós tanár, irodalmár, egyházát újjászervező püspök 2019 Gaal György
P Bibliográfia Dr. Molnár János publikációi 2021 Adorjáni Mária
P Bibliográfia Dr. Herczeg Pál tudományos közleményei 2017 Adorjáni Zoltán
P Bibliográfia D. dr. Geréb Zsolt publikációi 2012 Adorjáni Zoltán
P Bibliográfia Adorjáni Zoltán publikációi 2021 Kolumbán Vilmos József
P Bibliográfia Dr. Rezi Elek tudományos közleményei 2019 Adorjáni Zoltán
P Bibliográfia Dr. Nagy András közleményei 2019 Kozma Zsolt
P Bibliográfia Másodkézből 2008 Kozma Zsolt
P Szaktanulmány Az erdélyi protestáns biblikus kutatás 2002–2013 között 2015 Balogh Csaba
P Recenzió, kritika A Református Szemle repertóriuma. 1908-2012- az irodalmi örökség, a belső térképek, az önfegyelem és az alázat könyve 2016 Kállay Dezső
P Bibliográfia D. dr. Gálfy Zoltán írásai 2013 Adorjáni Zoltán
P Bibliográfia A Református Szemle repertóriuma 1908–2012 2015 Kozma Zsolt
P Bibliográfia D. dr. Pap Géza közleményei 2019 Adorjáni Zoltán
P Bibliográfia A magyar nyelvű protestáns bibliai teológia könyvészete 1979-ig 2008 Kozma Zsolt

erdélyi teológia

Type Title Year Contributor
P Recenzió, kritika Geréb Zsolt: Teológiai tanulmányok, prédikációk, könyvismertetések 2016–2021 2021 Málnási Ferenc
P Szaktanulmány Az új magyar bibliafordítás erdélyi recepciója 2007 Adorjáni Zoltán
P Szaktanulmány Tavaszy Sándor írásmagyarázata 2023 Geréb Zsolt
P Bibliográfia Másodkézből 2008 Kozma Zsolt
P Szaktanulmány Tavaszy Sándor kálvinizmusa 2023 Juhász Ábel
P Bibliográfia A magyar nyelvű protestáns bibliai teológia könyvészete 1979-ig 2008 Kozma Zsolt
P Szaktanulmány Keresztyén univerzalizmus és a jelen etikai parancsa 2023 Zalatnay István

protestáns teológia

Type Title Year Contributor
P Bibliográfia Másodkézből 2008 Kozma Zsolt
P Bibliográfia A magyar nyelvű protestáns bibliai teológia könyvészete 1979-ig 2008 Kozma Zsolt
P Tanulmánykötet Despre lucruri prea minunate 2023 Balogh Csaba
S MA Szakdolgozat Csíky Lajos teológiai gondolkodása 2019 Tárkányi István Attila
P Előszó Prefață 2023 Balogh Csaba