A vezetői tisztség a református egyházban tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

egyházi vezetők

Type Title Year Contributor
P Rövid szakcikk Az egyházi vezető mint egyházépítő 2006 Dávid Lajos
P Szaktanulmány The Ministry of Teachers in the Early Church in the Light of the New Testament 2021 Geréb Zsolt
P Rövid szakcikk Lelki ember 2006 Visky András
P Szaktanulmány A lelkipásztor mint közéleti vezető és a lelkipásztor politikai szerepvállalása 2021 Sógor Árpád
P Rövid szakcikk Az egyházi vezető: az ember és a hivatal 2006 Bustya Dezső
P Szaktanulmány A vezetői tisztség a református egyházban 2015 Székely József
P Rövid szakcikk Az egyházi vezető és a lelkipásztori közösség 2006 Székely József
P Szaktanulmány Az egyházi vezető: az ember és a hivatal 2014 Buzogány Dezső

lelkészi identitás

Type Title Year Contributor
S BA Szakdolgozat Református lelkipásztorok érzelmi intelligenciájának vizsgálata a XXI. század második évtizedében Romániában 2022 Lacatos Norbert
S BA Szakdolgozat A református lelkészi hivatásvállalás motivációjának értelmezési lehetőségei 2014 Rád András László
P Bírálat Szakbírálói értékelés Székely József doktori értekezéséhez 2018 Gonda László
P Szaktanulmány Hitelesség mint elvárás és mégis állandó kérdés az egyházi szolgát illetően 2022 Kocsev Miklós
S MA Szakdolgozat Gyülekezeti kultúra és személyi narratívák elemzése a lelkészi hivatást vállalók körében 2017 Rád András László
P Szaktanulmány A vezetői tisztség a református egyházban 2015 Székely József
S MA Szakdolgozat A lelkipásztor házassága és annak lehetséges válságai 2013 Bányai Béla László
S MA Szakdolgozat Teológiai ismeretszerzés, hitélet és szolgálat kölcsönhatásai 2022 Bálint Szilárd
S BA Szakdolgozat A lelkipásztor szerepe az igehirdetésben 2016 Szabó Csilla Julianna
P Szaktanulmány Szolgálatunk gyönyörűséges terhe alkalmas és alkalmatlan időben 2010 Kozma Zsolt

lelkipásztor

Type Title Year Contributor
P Recenzió, kritika Székely József: Hivatás a hivatal árnyékában. Az igehirdetés helye az erdélyi magyar református lelkipásztori hivatáskép alakulásában. Igehirdetői önképünk és öntudatunk változása az 1990–2014 közötti időszakban 2020 Málnási Ferenc
S BA Szakdolgozat Ambrosius és az egyházi szolgálat 2013 Szilágyi Zoltán
P Szaktanulmány A kooperációs írásmagyarázási modell alkalmazási lehetőségei Péter első levelénél, különös tekintettel annak irodalmi sajátosságaira 2023 Éles Éva
P Szaktanulmány Szolgálatunk gyönyörűséges terhe alkalmas és alkalmatlan időben 2010 Kozma Zsolt
P Szaktanulmány A vezetői tisztség a református egyházban 2015 Székely József
S BA Szakdolgozat A gyülekezetvezető a pásztori levelekben 2011 Kötő Ferenc Barna
P Szaktanulmány Influența interpretării reformate a oficiului asupra vocației pastorale 2023 Székely József
P Rövid szakcikk Viseljetek gondot magatokra! Lelkigondozás lelkipásztorok között 2012 Kozma Zsolt
S BA Szakdolgozat Elvárások a lelkipásztor iránt, különös tekintettel az igehirdetésre 2018 Gál Krisztián Rudolf
P Szaktanulmány A lelkipásztor mint közéleti vezető és a lelkipásztor politikai szerepvállalása 2021 Sógor Árpád
S MA Szakdolgozat A dinamikusan fejlődő vallási közösségek lelkészségi modelljeinek bibliai alapjai 2013 Molnár Imola
P Recenzió, kritika Helmut Thielicke: Úton a szószék felé. Üzenetek az ifjú teológusoknak és idősebb barátaiknak 2020 Kulcsár Árpád
S BA Szakdolgozat A lelkipásztor szerepe az igehirdetésben 2016 Szabó Csilla Julianna
S BA Szakdolgozat Református lelkipásztorok érzelmi intelligenciájának vizsgálata a XXI. század második évtizedében Romániában 2022 Lacatos Norbert
P Rövid szakcikk A szórványlekész 1940 Nagy Sándor