Teológiai ismeretszerzés, hitélet és szolgálat kölcsönhatásai tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

lelkészi identitás

Type Title Year Contributor
S BA Szakdolgozat Református lelkipásztorok érzelmi intelligenciájának vizsgálata a XXI. század második évtizedében Romániában 2022 Lacatos Norbert
S BA Szakdolgozat A református lelkészi hivatásvállalás motivációjának értelmezési lehetőségei 2014 Rád András László
P Bírálat Szakbírálói értékelés Székely József doktori értekezéséhez 2018 Gonda László
P Szaktanulmány Hitelesség mint elvárás és mégis állandó kérdés az egyházi szolgát illetően 2022 Kocsev Miklós
S MA Szakdolgozat Gyülekezeti kultúra és személyi narratívák elemzése a lelkészi hivatást vállalók körében 2017 Rád András László
P Szaktanulmány A vezetői tisztség a református egyházban 2015 Székely József
S MA Szakdolgozat A lelkipásztor házassága és annak lehetséges válságai 2013 Bányai Béla László
S MA Szakdolgozat Teológiai ismeretszerzés, hitélet és szolgálat kölcsönhatásai 2022 Bálint Szilárd
S BA Szakdolgozat A lelkipásztor szerepe az igehirdetésben 2016 Szabó Csilla Julianna
P Szaktanulmány Szolgálatunk gyönyörűséges terhe alkalmas és alkalmatlan időben 2010 Kozma Zsolt

szakmai identitás

Type Title Year Contributor
S MA Szakdolgozat Teológiai ismeretszerzés, hitélet és szolgálat kölcsönhatásai 2022 Bálint Szilárd

szolgálat

Type Title Year Contributor
S MA Szakdolgozat Teológiai ismeretszerzés, hitélet és szolgálat kölcsönhatásai 2022 Bálint Szilárd
S BA Szakdolgozat Elvárások a lelkipásztor iránt, különös tekintettel az igehirdetésre 2018 Gál Krisztián Rudolf
P Isten Igéje – „eszköz” a családlátogatásban 2005 Kállay-Miklós Csaba
P Szaktanulmány Szolgálatunk gyönyörűséges terhe alkalmas és alkalmatlan időben 2010 Kozma Zsolt

teológus identitás

Type Title Year Contributor
S MA Szakdolgozat Teológiai ismeretszerzés, hitélet és szolgálat kölcsönhatásai 2022 Bálint Szilárd