Református Szemle 102.6

Title Contributor Page Subject area File
A gazdag főember (Lk 18,18–27) és Kálvin gondolatai a megigazulásról, valamint megszentelődésről Adorjáni Zoltán 649--658 Újszövetség 2009-3910.pdf
Kálvin tanítása az ellenség iránti szeretetről Papp György 659--669 Ószövetség, Újszövetség 2009-3911.pdf
Az ige megértésének és befogadásának serkentése Kálvin írásmagyarázata alapján Jakab Sándor 670--677 Gyakorlati teológia 2009-3912.pdf
Kálvin teológiájának mai olvasata. A korszakok hasonlóságaiból és különbségeiből adódó hermeneutikai problémák Szűcs Ferenc 678--684 Rendszeres teológia 2009-3913.pdf
Adalékok Karl Barth Kálvin-értelmezéséhez Ferencz Árpád 685--703 Rendszeres teológia 2009-3914.pdf
Kálvin állam- és társadalomszemlélete Buzogány Dezső 704--722 Rendszeres teológia, Egyháztörténet 2009-3915.pdf
Kálvin hatása Magyarországon és Erdélyben 1551 előtt Bernhard, Jan Andrea 723--746 Egyháztörténet 2009-3916.pdf
Szenci Molnár Albert és Szenci Molnár János Kálvin-kötetei, Kálvin-levelei. Új adatok a zsoltárfordító és fia biográfiájához Ősz Sándor Előd 747--756 Egyháztörténet 2009-3917.pdf
Blaise Pascal: Gondolatok Bányai László 757--761 2009-3918.pdf
Ökumenische Rundschau, 57. évf. 2008/4 Balogh Béla 762--765 2009-3919.pdf