Studia Doctorum Theologiae Protestantis 6.1

Grid view | Table view | Articles preview
Czire Szabolcs (7--30) Ne arassatok ott, ahova nem vetettetek…
Papp György (31--68) Hit és törvény viszonya a Gal 2,15–4,7-…
Kállay Dezső (69--81) Isten integritása és a keresztyén…
Geréb Zsolt (83--96) A keresztyének társadalmi felelőssége…
Koppándi Botond Péter (99--119) Az unitárius homiletika irodalma 1861–…
Kiss Jenő (121--133) Kire néz a lelkigondozás, és mi a célja?
Somfalvi Edit (135--151) Jónás történetének alkalmazhatósága a…
Kurta József Tibor (153--160) Közvetett forrásokból ismert graduálok…
Simon János (163--175) Van-e bűn ma, s ha igen, hol?
Pásztori-Kupán István (177--191) Restitutio ad institutionem A milánói…
Visky Sándor Béla (193--221) Paul Ricœur, avagy a megbocsátás mint…
Rezi Elek (223--235) A szervátültetés etikai vetületei
Buzogány Dezső (239--248) Bethlen Gábor és a vallási türelem