Fiatal Kutatók és Doktoranduszok IX. Nemzetközi Teológus-Konferenciája 2019

Bibliográfiai hivatkozás

: Fiatal Kutatók és Doktoranduszok IX. Nemzetközi Teológus-Konferenciája 2019. Doktoranduszok Országos Szövetsége 2020

Tartalom jellege

Kató Szabolcs Ferencz(203--212)

Mózes apósának a neve és személye nem egységes az ÓSZ-ben: hol Jetrónak (Ex 3,1; 4,18; 18,1 stb.), hol Reúélnek (Ex 2,19), hol Hobábnak (Bír 4,11) nevezik őt a hagyományok. Mindazonáltal abban egyetértés van az elbeszélések között, hogy egy midianita papról van szó, akivel Mózes házasság útján lép kapcsolatba. A kutatásban az is felmerül az Ex 18,10–12 alapján, hogy Jetró nem akármilyen pogány isten szolgálója, hanem Jhwh papja. Ez utóbbi feltételezést némelykor a régi midiánita-kénita hipotézis egyik érveként sorakoztatta fel a kutatás, mely szerint a jáhwizmus gyökereit a midianiták között kellene keresnünk, Izráelen kívül; azaz az izráeliták Jhwh tiszteletét a midiánitáktól vették volna át Mózes közvetítésével. Bár a kutatás már régóta szkeptikus az említett hipotézissel kapcsolatosan mindmáig vannak újabb képviselői, akik módosítva kitartanak az alaptézis mellett. A tanulmány azt kívánja körül járni, hogy milyen korban keletkezhettek a kérdéses szövegek és valóban Jhwh papjaként tekinthetünk-e Mózes apósára?

SzaktanulmányÓszövetségJetró, jahvizmus, Midján, kénita hipotézis