Sárospataki Református Teológiai Akadémia

Enghy Sándor

Enghy Sándor (Tarján, 1956) jelenlegi munkahelye: Sárospataki Református Teológiai Aka­démia. Beosztása: egyetemi tanár, a Bibliai Tudományok Intézetének vezetője. Doktori címet a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben szerzett 2003-ban, amelyet a Debreceni Reformá­tus Hittudományi Egyetem honosított 2004-ben, és 2010-ben habilitált a budapesti Evangéli­kus Hittudományi Egyetemen. Kutatási területe: masszóra, a Héber Biblia és a Septuaginta grammatikai összefüggéseinek vizsgálata.