A szenvedéstörténet szociálpszichológiai értelmezése