A Görgényi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei az 1801-es év első felében

Contributor

A vizsgálat során megismerhettük, hogy hogyan jött létre a Görgényi Református Egyházmegye, hogyan szakadt el a Marosi Református Egyházmegyétől, valamint anya- és leányegyházai sorsa hogyan alakult. Betekintést nyertünk II. József kiadott türelmi rendeleteibe, hogy ezek mit foglaltak magukba és milyen hatással voltak a kor református gyülekezeteire, illetve más felekezeteire. Láthattuk, hogy annak ellenére, hogy a türelmi rendeletek nagy része a reformátusok kárára szolgáltak, mégsem tettek ellene semmit, viszont végezetül elmondhatjuk, hogy a megmaradt néhány rendelet, mely a reformátusok javára szólt, elindította a Görgényi Református Egyházmegyét a fejlődés útján. Az egyházmegye keletkezésének és eseményeinek vizsgálata, valamint a kor református egyháztörténetének bemutatása után a legnagyobb egységhez értünk, az esperesi vizitációhoz, melyben elsőízben az esperesi vizitációról esett szó általánosan. Ebből a részből betekintést nyerhettünk abba, hogy kik végezték az esperesi vizitációt és hogyan, valamint feltüntettük az esperesi vizitáció teljes menetrendjét. Másodízben az esperesi vizitáció vizsgálata során a jegyzőkönyvben található adatok alapján kerestük arra a választ, hogy a megvizsgált gyülekezetekben külön-külön miként zajlott a vizitáció, valamint milyen gondokat vittek a vizitáció elé, illetve ezekre milyen megoldások születtek. A kisebb alegységek nagy mértékben hozzájárultak a szöveg megértéséhez így könnyebb volt megfogalmazni egy adott kérdésre a választ.