Heinrich Bullinger: a megigazulás

Contributor

Jelen dolgozatunkban Heinrich Bullinger megigazulás-tanával foglalkoztunk. A reformátor 1543-ban írt egy János-kommentárt, aminek terjedelmes előszavában a megigazítást részletezte. Mivel a 16. században a különösen vitatott témák közé tartozott a megigazulás, ezt az előszót egy külön könyvecskében, füzetben is kiadták. A füzet tartalma ezidáig nem jelent meg magyar nyelven egységes formában. A tudomásunk szerinti egyetlen fordítás, vagy fordítás-próbálkozás Tőkés Istvánnak tulajdonítható. Ő, amikor a Bullinger egyéb műveiből vett idézetekkel magyarázta a Második Helvét Hitvallás című írásban megjelent fejezeteket, lefordított néhány részletet a Iustificatio című alkotásból is. A magyar egységes fordítás hiányában úgy gondoltuk, mindenképp foglalkoznunk kell ezzel a szöveggel. Munkánk során feltűnt, hogy Bullinger megigazulás-tanáról nagyon kevés forrás található a Bullinger-kutatásban, úgy a magyar, mint a német vagy angol, teológiailag vett értelemben fő nyelveken is. Ez a tény is megerősített minket abban, hogy munkánk rendkívül lényeges. Eddigi munkánkban két fejezetet sikerült lefordítani, de szeretnénk a jövőben folytatni ezt a munkát. A könyvnek az első két fejezete is már számos dologra mutat rá a megigazulással kapcsolatban, de inkább csak bevezető jellege van. Egy új kihívás számunkra, hogy a teljes művet lefordítsuk, és közzé tegyük magyar nyelven minden kíváncsi olvasó számára. Amennyiben ez sikerülne, kétség kívül egy kiemelkedően meghatározó írással gazdagodna a magyar teológiai tudomány.

Tartalmi besorolás