A Nőszövetség története 1928 és 1945 között

Contributor

A dolgozatom központi témája a nőszövetségi munka az egyházi életben 1928 és 1945 között. A dolgozat célja, hogy abból a rengeteg szolgálatból, amit a nőszövetség végzett a 20. században a sok nehézség és korlátozás ellenére, erőt és ihletet merítve az egyházi életben ismét fellendüljön a nőszövetségi szolgálat és az emberek észrevegyék azt, hogy mennyire is fontos ez és ezáltal egyre többen csatlakozzanak a nőszövetségi csoportokhoz. Kutatásomhoz először is a belmissziós szolgálatról kapcsolatos kutatásokat használtam, hogy megértsem mit is foglal ez magába, és megtudjam miért is alakult meg a nőszövetség és milyen célkitűzéseik voltak. Majd ezek után jegyzőkönyvi kivonatok alapján tanulmányoztam a Kézdi-Orbai Egyházmegye nőszövetségének munkáját, ahol nagyon sok hasznos és érdekes információt feljegyeztek a végzett szolgálatról. A dolgozatomban bemutatok különböző belmissziós szolgálatokat, majd olyan személyiségeket, akik nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a belmissziós szolgálat fennmaradhasson ilyen sokáig az egyházi életben. Ezután térek rá a fő témára, ahol is a nőszövetség történetéről írok, valamint arról, hogy milyen sokfajta szolgálatot végeztek az évek során. A kutatásom során arra a következtetésre jutottam, hogy azokból a szolgálatokból ötletet merítve, amiket végeztek a 20. században, és azokat a 21. századi ember gondolatvilágához igazítva újra sikeresen fel lehet lendíteni a nőszövetségi munkát.