„Ábrahám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta el őt.”

Subtitle
A Genesis 15,6 értelmezése és hatástörténete
Contributor

Ábrahám személye nem csupán az ószövetségi zsidó ember számára bírt nagy jelentőséggel, hanem ő a keresztyén kultúra egyik meghatározó alakja is egyben. Ugyanis a pátriárka magatartása, amelyet a Genesis 15,6-ban a szentíró szavak szintjén juttat kifejezésre, követendő példaként tárult egykor a választott nép, és tárul ma a keresztyén ember elé. Ez a magatartás, amelyet Ábrahám Istennel szemben tanúsított, egyetlen kifejezésben tömörül: Ábrahám hitt. Az Ószövetség szemüvegén keresztül ezt a kifejezést vizsgáljuk meg közelebbről, és különösen a Gen 15,1–6 kontextusában keressük a választ fő kérdésünkre: Mit foglalt magában Ábrahám hite?

Tartalmi besorolás

Szakdolgozat típusa: MA Szakdolgozat
Szakterület: Ószövetség
Kulcsszavak: Ábrahám, hit, megigazulás
Bibliai hivatkozás: 1 Mózes 15.1 - 6