Keresztyén tökéletesség?

Subtitle
Exegetikai tanulmány a Fil 3,2–21 alapján
Contributor

Jelen dolgozatunkban a keresztyén tökéletességgel foglalkoztunk Pál apostolnak a Filippi levél 3. fejezete alapján. Jóllehet Pál a tökéletesség fogalmát a Filippi levélben csak egyszer használja, a levél harmadik fejezete alapján háromféle tökéletességi minta bontakozik ki előttünk. Témáját és hangvételét tekintve a Fil 3 jól elkülönül a levél egészétől, így a keresztyén tökéletesség jellegéről és lényegéről ennek a fejezetnek a tüzetes vizsgálata alapján mondhatunk valamit. Dolgozatunkban tehát mindenekelőtt a Fil 3 áll a figyelmünk középpontjában.

Tartalmi besorolás

Szakdolgozat típusa: BA Szakdolgozat
Szakterület: Újszövetség
Kulcsszavak: etika, újszövetségi etika, tökéletesség
Bibliai hivatkozás: Filippi 3.2 - 21