A Nagyenyedi Református Egyházmegye Vizitációs Jegyzőkönyvei – 1789. év első fele

Contributor

Dolgozatom témáját a Nagyenyedi Református Egyházmegye 1789-ben íródott jegyzőkönyveinek vizsgálata képezi.