"Ha lélek szerint élünk, járjunk is a lélek szerint"

Subtitle
Az élet megszentelődése a Galata-levél alapján
Contributor

"A megszentelődés az a folyamat a keresztyén ember életében, amelyben a hívő üdvössége száz százalékban függ mind az Istentől, mind az embertől." Ez a keresztyén közgondolkozásban általánossá vált felfogás indított a megszentelődés körüli probléma alaposabb tanulmányozására.

Tartalmi besorolás