A szinoptikus csodaelbeszélések lelkigondozói vonatkozásai

Contributor

Értekezésünk célja megvizsgálni és bemutatni a Jézus által véghezvitt csodák sajátosságait, és azt, hogy milyen lelkigondozói jellegzetességek nyilvánulnak meg ezekben.

Tartalmi besorolás