A Görgényi Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei 1740-1743

Contributor

A görgényi egyházmegye 18. századi képe megegyezik a középkori Ózdi főesperesség határaival, azaz Torda és Kolozs vármegyék felső részén található gyülekezetek tartoztak ide.