A Tavaszi Bimbók

Subtitle
A székelykeresztúri Unitárius Gymnázium Ifjúsági Olvasóegylet lapjának története 1837-1873 között
Contributor

A székelykeresztúri unitárius gimnáziumi olvasóegylet szépirodalmi hetilapjáról szóló dolgozatommal szeretném feleleveníteni, a feledés homályából kissé napfényre hozni a székelykeresztúri gimnázium múltjának és az unitárius sajtótörténetnek ezen szerves részét.