Elek Arnold

Contributed content

2011

Dolgozatom maradandó emléket kíván állítani az 1782-1784 közötti időszak görgényi egyházmegyébe kebelezett gyülekezeteiről.

ThesisMA Szakdolgozat2011Supervisor: Buzogány Dezső