Vizitációs jegyzőkönyvek a Görgényi Református Egyházmegyében 1782-1784 között

Contributor

Dolgozatom maradandó emléket kíván állítani az 1782-1784 közötti időszak görgényi egyházmegyébe kebelezett gyülekezeteiről.