Kulcsár Árpád's research topics

Királyhágómelléki Református Egyházkerület

Típus Title Year Source
P Pálfi József: „Uraim! Sursum corda! Fel a szívekkel!” Sulyok István, akinek volt világképe Királyhágómellékről – kismonográfia. Királyhágómelléki egyház(kerület)történet, a püspöki jelentések (1926–1941) tükrében 2022 Református Szemle 115.4

püspök

Típus Title Year Source
P Pálfi József: „Uraim! Sursum corda! Fel a szívekkel!” Sulyok István, akinek volt világképe Királyhágómellékről – kismonográfia. Királyhágómelléki egyház(kerület)történet, a püspöki jelentések (1926–1941) tükrében 2022 Református Szemle 115.4

belmisszió

Típus Title Year Source
P „Csak azért is... ahogy lehet!” 2021 Református Szemle 114.5

bibliafordítás

Típus Title Year Source
P Gyülekezeti igény, lelkipásztori igényesség 2023 Református Szemle 116.1

bibliamagyarázat

Típus Title Year Source
P Gyülekezeti igény, lelkipásztori igényesség 2023 Református Szemle 116.1

buddhizmus

Típus Title Year Source
P Viszonyítások és viszonyulások 2020 Református Szemle 113.6

dogmatika

Típus Title Year Source
P Gaál Botond: A keresztyén tanítás rendszere. A református dogmatika történeti és elméleti alapvonalai 2023 Református Szemle 116.1

doktori védés

Típus Title Year Source
P Ravasz László erdélyi évei és gyakorlati teológiai munkásságának kezdetei 2022 Református Szemle 115.2

egyház

Típus Title Year
T Az egyházról szóló tanítás a Jelenések könyvében (a hét levél alapján) 2001

egyház és misszió

Típus Title Year Source
P Michael Frost – Alan Hirsch: The Shaping of Things to Come: Innovation and Mission for the 21st Century Church 2020 Református Szemle 113.5

egyház és társadalom

Típus Title Year Source
P Michael Frost – Alan Hirsch: The Shaping of Things to Come: Innovation and Mission for the 21st Century Church 2020 Református Szemle 113.5

esztétika

Típus Title Year Source
P „A magától értetődő dolgok elmélete...” 2015 Református Szemle 108.6
P Teológus – teológia nélkül 2020 Református Szemle 113.5

férfiszövetség

Típus Title Year Source
P „Csak azért is... ahogy lehet!” 2021 Református Szemle 114.5

filozófia

Típus Title Year Source
P „A magától értetődő dolgok elmélete...” 2015 Református Szemle 108.6

homiletika

Típus Title Year Source
P Az íróasztaltól a szószékig 2016 Református Szemle 109.5
P Kodácsy Tamás: A homiletikai aptum. Hogyan lesz a szószéki beszédből igehirdetés? 2020 Református Szemle 113.6
P „Az Ige testté lett...” 2016 Református Szemle 109.6
P A kritikus kritikusai 2022 Református Szemle 115.3

ifjúsági munka

Típus Title Year Source
P „Csak azért is... ahogy lehet!” 2021 Református Szemle 114.5

igehirdetés (prédikáció)

Típus Title Year Source
P Thomas G. Long: A prédikálás tanúbizonysága 2022 Református Szemle 115.5
P „Az Ige testté lett...” 2016 Református Szemle 109.6
P A kritikus kritikusai 2022 Református Szemle 115.3
P Kodácsy Tamás: A homiletikai aptum. Hogyan lesz a szószéki beszédből igehirdetés? 2020 Református Szemle 113.6
P Az íróasztaltól a szószékig 2016 Református Szemle 109.5

Jelenések könyve

Típus Title Year Source
T Az egyházról szóló tanítás a Jelenések könyvében (a hét levél alapján) 2001
P Gyülekezeti igény, lelkipásztori igényesség 2023 Református Szemle 116.1

Kálvin és Erdély

Típus Title Year Source
P Kálvini vonások a magyarok lelki arcán Nagyvárad, 2014. nov. 20–22. 2015 Református Szemle 108.1

Kálvin és Magyarország

Típus Title Year Source
P Kálvini vonások a magyarok lelki arcán Nagyvárad, 2014. nov. 20–22. 2015 Református Szemle 108.1

Kálvin-recepció

Típus Title Year Source
P Kálvini vonások a magyarok lelki arcán Nagyvárad, 2014. nov. 20–22. 2015 Református Szemle 108.1

Királyhágómelléki Református Egyházkerület

Típus Title Year Source
P Emődi András (szerk.): KRE 100. Tanulmányok a Királyhágómelléki Református Egyházkerület megalakulásának századik évfordulójára 2022 Református Szemle 115.4
P „Csak azért is... ahogy lehet!” 2021 Református Szemle 114.5

Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet

Típus Title Year Source
P Teológus – teológia nélkül 2020 Református Szemle 113.5

költészet

Típus Title Year Source
P Teológus – teológia nélkül 2020 Református Szemle 113.5

konferencia

Típus Title Year Source
P Kálvini vonások a magyarok lelki arcán Nagyvárad, 2014. nov. 20–22. 2015 Református Szemle 108.1

lelkipásztor

Típus Title Year Source
P Helmut Thielicke: Úton a szószék felé. Üzenetek az ifjú teológusoknak és idősebb barátaiknak 2020 Református Szemle 113.5

lelkipásztori szolgálat

Típus Title Year Source
P Helmut Thielicke: Úton a szószék felé. Üzenetek az ifjú teológusoknak és idősebb barátaiknak 2020 Református Szemle 113.5

liberális teológia

Típus Title Year Source
P A kritikus kritikusai 2022 Református Szemle 115.3

misszió

Típus Title Year Source
P Élő hit, élő misszió 2020 Református Szemle 113.1
P Michael Frost – Alan Hirsch: The Shaping of Things to Come: Innovation and Mission for the 21st Century Church 2020 Református Szemle 113.5

missziológia

Típus Title Year Source
P A párbeszéd szüntelen aktualitása 2018 Református Szemle 111.2

nőszövetség

Típus Title Year Source
P „Csak azért is... ahogy lehet!” 2021 Református Szemle 114.5

összehasonlító teológia

Típus Title Year Source
P Viszonyítások és viszonyulások 2020 Református Szemle 113.6

prédikálás

Típus Title Year Source
P „Az Ige testté lett...” 2016 Református Szemle 109.6
P Thomas G. Long: A prédikálás tanúbizonysága 2022 Református Szemle 115.5

református dogmatika

Típus Title Year Source
P Gaál Botond: A keresztyén tanítás rendszere. A református dogmatika történeti és elméleti alapvonalai 2023 Református Szemle 116.1

Reformátusok Lapja

Típus Title Year Source
P „Csak azért is... ahogy lehet!” 2021 Református Szemle 114.5

retorika

Típus Title Year Source
P Az íróasztaltól a szószékig 2016 Református Szemle 109.5
P Az íróasztaltól a szószékig 2016 Református Szemle 109.5

tanúságtétel

Típus Title Year Source
P Thomas G. Long: A prédikálás tanúbizonysága 2022 Református Szemle 115.5