Református Szemle 108.6

Studium

Fekete Károly(597--602)

Ravasz László Homiletikája egyrészt sikertörténet, mert teológiatörténeti mérföldkő, és 100 éven át mértékadó munka volt, mert az építő teológiai irányból táplálkozott; és még ma is mértékadó a maga módján. Ha összevetjük Ravasz László könyvét a 19. század közepétől a 20. század elejéig készült homiletikai tankönyvekkel, megállapíthatjuk, hogy ezek sem mé­ retükben, sem minőségükben nem vetélkedhetnek az ő munkájával.

Research articlePractical theologyhomiletika
Kulcsár Árpád(603--687)

Ez a dolgozat azt kívánja igazolni, hogy Ravasz László filozófusként és esztétaként művelte a gyakorlati teológiát. Igyekszik feltárni gondolkodásának filozófiai gyökerét, hogy tudniillik kik és milyen irányzatok voltak hatással reá, valamint azt is, hogy miként alakította ki filozófiai és esztétikai nézeteit, hogyan képviselte ezeket mindaddig, míg teológiai álláspontja más irányba nem terelte őt.

Research articlePractical theologyfilozófia, esztétika

Recensio

Kállay Dezső(688--693)

ReviewNew Testamentkommentár, 1 Korinthus, újszövetségi kommentár1 Corinthians
Kolumbán Vilmos József(693--695)

ReviewChurch historypuritanizmus

Novum

Adorjáni Zoltán(696--698)

ReportOld Testament, New Testamentkonferencia, Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia, kiengesztelődés
Kovács Szabolcs(699--710)

Az iskolai lelkigondozás paradigmaváltást jelent az individualizmustól a perszonalizmus irányába. A lelkigondozás által rámutatunk arra, hogy az ember több mint individuális lény. Az embert kapcsolatai, igényei és vágyai alapján lehet megérteni és megközelíteni. Az erőfeszítés eredménye nem minden esetben egy boldog ember, hanem egy olyan személy, aki érzékennyé válik a mások igénye iránt. Ez pedig a misszió lehetőségét vetíti elő.

ReportPractical theologylelkigondozás, doktori védés
Bodó Sára(711--711)

AssessmentPractical theologydoktori védés, lelkigondozás
Balogh Csaba(712--716)

ReportOtheregyházi hírek, konferencia, Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet