Református Szemle 108.6

Bibliográfiai hivatkozás

Studium

Fekete Károly(597--602)

Ravasz László Homiletikája egyrészt sikertörténet, mert teológiatörténeti mérföldkő, és 100 éven át mértékadó munka volt, mert az építő teológiai irányból táplálkozott; és még ma is mértékadó a maga módján. Ha összevetjük Ravasz László könyvét a 19. század közepétől a 20. század elejéig készült homiletikai tankönyvekkel, megállapíthatjuk, hogy ezek sem mé­ retükben, sem minőségükben nem vetélkedhetnek az ő munkájával.

SzaktanulmányGyakorlati teológiahomiletika
Kulcsár Árpád(603--687)

Ez a dolgozat azt kívánja igazolni, hogy Ravasz László filozófusként és esztétaként művelte a gyakorlati teológiát. Igyekszik feltárni gondolkodásának filozófiai gyökerét, hogy tudniillik kik és milyen irányzatok voltak hatással reá, valamint azt is, hogy miként alakította ki filozófiai és esztétikai nézeteit, hogyan képviselte ezeket mindaddig, míg teológiai álláspontja más irányba nem terelte őt.

SzaktanulmányGyakorlati teológiafilozófia, esztétika

Recensio

Kállay Dezső(688--693)

Recenzió, kritikaÚjszövetségkommentár, 1 Korinthus, újszövetségi kommentár1 Korinthus
Kolumbán Vilmos József(693--695)

Recenzió, kritikaEgyháztörténetpuritanizmus

Novum

Adorjáni Zoltán(696--698)

BeszámolóÓszövetség, Újszövetségkonferencia, Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia, kiengesztelődés
Kovács Szabolcs(699--710)

Az iskolai lelkigondozás paradigmaváltást jelent az individualizmustól a perszonalizmus irányába. A lelkigondozás által rámutatunk arra, hogy az ember több mint individuális lény. Az embert kapcsolatai, igényei és vágyai alapján lehet megérteni és megközelíteni. Az erőfeszítés eredménye nem minden esetben egy boldog ember, hanem egy olyan személy, aki érzékennyé válik a mások igénye iránt. Ez pedig a misszió lehetőségét vetíti elő.

BeszámolóGyakorlati teológialelkigondozás, doktori védés
Bodó Sára(711--711)

BírálatGyakorlati teológiadoktori védés, lelkigondozás
Balogh Csaba(712--716)

BeszámolóEgyébegyházi hírek, konferencia, Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet