Református Szemle

A Református Szemle lektorált teológiai szakfolyóirat, amely tudományos cikkeket és kritikai recenziókat közöl a teológia / vallástudomány tárgyköréből, illetve ennek határterületeiről (történelem, filozófia, művészettörténet, régészet, szociológia, irodalomtörténet). A folyóiratot hagyományosan Erdély két református egyházkerülete és a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház adja ki. A folyóirat szerkesztősége a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben működik, abban az akkreditált felsőoktatási intézményben, amelyet a fent említett egyházak alapítottak és tartanak fenn. A folyóirat hivatalos weboldala: https://reformatusszemle.ro/hu.

ISSN
0254-4458
Abbreviation
RSz
Digitised by PTI
On