Református Szemle 116.4

Bibliográfiai hivatkozás

Studium

Bíró Beatrix(333--359)

A biblioterápia kompakt fogalma magába sűríti a fogalom által jelölt terápiás módszer leglényegesebb elemeit: irodalom által gyógyítani. A biblioterápiás módszer alkalmazásának pozitív eredményei az elmúlt évtizedekben a biblioterápiás kutatás és képzés, illetve a biblioterápia gyakorlati alkalmazásának fellendüléséhez vezettek. Magyarországon a módszer alkalmazása gyümölcsözőnek bizonyult, és a hagyományos pszichológiai ülések, valamint más jellegű egyéni és csoportos segítő foglalkozások színesebbé tétele sokakat vonzott a segítségkérés felé, olyan személyeket is, akik addig talán idegenkedtek ettől, noha szükségét érezték ennek. A gyülekezeti pasztoráció gyakorlatában is elképzelhetőnek tartok egy hasonló fellendülést, ha a módszer alkalmazása által újszerű keretet teremtünk mind az egyéni, mind a gyülekezeti csoportokon belül zajló beszélgetéseknek. Jelen tanulmány ennek a lehetőségeit vizsgálja.

SzaktanulmányGyakorlati teológiaBiblia, terápia, biblioterápia, retorika-kritika, retorikai megközelítés
Bálint Péter(360--387)

A tanulmány szerzője azt vizsgálja a kánai menyegző története miképpen jelentkezik a folklórszövegekben, illetve a bibliai forrástól eltérő mesemondói interpretációkban. A folkloristák által gyűjtött szövegek a lokális közösségekben zajló lakodalmi és farsangi mulatságok hangulatát idézik, a mesenarratívák vernakuláris nyelvi kifejezései az elbeszélés profán és humoros jellegét erősítik. A bibliai történettől való eltérések jól láthatók a szimbolikus motívumokban és epizódokban, illetve az egyes szereplők cselekedetének megítélésében.

SzaktanulmányÚjszövetség, Egyéb, Spiritualitás, Vallásszociológianéprajz, lakodalom, falánkságJohn 2.1 - 12

Recensio

Balogh Béla(388--397)

Recenzió, kritikaÚjszövetségZsidókhoz írt levélZsidók

Novum

Magyar Balázs Dávid(389--404)

BeszámolóEgyháztörténet, Egyébkonferencia
Adorjáni Zoltán(404--404)

KözleményEgyébdoktori védés, missziológia
Batizán Attila(404--410)

Kutatási összefoglalóGyakorlati teológiadoktori értekezés, missziológia, szórvány, református ekléziológia
Balogh Csaba(411--412)

KözleményEgyéb, EgyébKolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, tanévzáró ünnepély
Torkos Ákos József(412--414)

KöszöntésEgyéb, Egyébtanévzárás, búcsúbeszéd
Balogh Csaba(414--415)

BeszámolóEgyéb, EgyébKolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, tanévzáró ünnepély
Kovács Sándor(415--423)

BeszámolóEgyéb, EgyébKolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, rektori beszéd, tanévzáró ünnepély
Horváth József(423--425)

KöszöntésEgyéb, Egyébbúcsúbeszéd, tanévzáró ünnepély
Balogh Csaba(425--429)

BeszámolóEgyéb, Egyéb Coetus Theologorum, magyar református egyház
Név Nélkül(429--431)

KözleményEgyéb, Teológia (általános), Spiritualitás Coetus Theologorum, lelkészképzés, református lelkészképzés
Balogh Csaba(431--434)

ÉletrajzEgyéb, Egyéb életmű