„A magától értetődő dolgok elmélete...”

Subtitle
Filozófiai és esztétikai vonások Ravasz László gyakorlati teológiai gondolkodásában
Contributor

Ez a dolgozat azt kívánja igazolni, hogy Ravasz László filozófusként és esztétaként művelte a gyakorlati teológiát. Igyekszik feltárni gondolkodásának filozófiai gyökerét, hogy tudniillik kik és milyen irányzatok voltak hatással reá, valamint azt is, hogy miként alakította ki filozófiai és esztétikai nézeteit, hogyan képviselte ezeket mindaddig, míg teológiai álláspontja más irányba nem terelte őt.

Bibliográfiai hivatkozás

Bibliographic reference

Kulcsár Árpád: „A magától értetődő dolgok elmélete...”. Filozófiai és esztétikai vonások Ravasz László gyakorlati teológiai gondolkodásában. In: Református Szemle 108.6 (2015), 603--687