Kulcsár Árpád kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

Királyhágómelléki Református Egyházkerület

Típus Title Year Contributor
P Review Pálfi József: „Uraim! Sursum corda! Fel a szívekkel!” Sulyok István, akinek volt világképe Királyhágómellékről – kismonográfia. Királyhágómelléki egyház(kerület)történet, a püspöki jelentések (1926–1941) tükrében 2022 Kulcsár Árpád

püspök

Típus Title Year Contributor
P Review Pálfi József: „Uraim! Sursum corda! Fel a szívekkel!” Sulyok István, akinek volt világképe Királyhágómellékről – kismonográfia. Királyhágómelléki egyház(kerület)történet, a püspöki jelentések (1926–1941) tükrében 2022 Kulcsár Árpád

belmisszió

Típus Title Year Contributor
T N/A A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet szerepe a belmisszióban 2013 Monda Sándor
T N/A Belmisszió Észak-Erdélyben 1945-1947 között 2015 Monda Sándor
P Research article Hagyomány és haladás 2021 Buzogány Dezső
T N/A Az erdélyi IKE története 1940-1944 között 2021 Gál Lídia Hajnal
P Research article Szolgálni szóval, betűvel és tettel 2021 Püsök Sarolta
T N/A Makkai Sándor püspök belmissziós elképzelései 2004 Tordai Tünde
P Research article Az erdélyi CE Szövetség története a két világháború között 2007 Szász Zoltán
T N/A Az erdélyi IKE története 1936-1940 között 2021 Csalai Rebeka Júlia
P Research article „Csak azért is... ahogy lehet!” 2021 Kulcsár Árpád
T N/A A Nőszövetség története 1928 és 1945 között 2023 Balogh Zoltán
T N/A Az erdélyi IKE története 1930-1935 között 2018 Gál Adél
P Research article A kolozsvári teológiai tanárok katedrán kívüli szolgálata a belmisszióban 2019 Adorjáni Zoltán
T N/A Az erdélyi IKE története 1933-1935 között 2021 Gál Krisztián Rudolf
P Research article A belmisszió hitéleti és társadalomszervezési kihívásai Erdélyben (1895–1907) 2018 Kovács Kálmán Árpád
T N/A A székelyudvarhelyi református egyházmegye élete a két világháború közötti időszakban 2023 Papp Zoltán

bibliafordítás

Típus Title Year Contributor
P Monograph A magyar reformáció és a magyar biblia 1929 Kecskeméthy István
P Research article Megverselt Énekek éneke (1700 körül) 2019 Fekete Csaba
P Assessment Részletek Deák Angéla-Vilma dolgozatának kiértékeléseiből 2014 Márton János, Orbán Gyöngyike Enikő, Hézser Gábor, Adorjáni Zoltán
P Research article Kép és/vagy hasonlatosság - az imago Dei kérdése az 1Móz 1,26 (LXX) szerint 2019 Papp György
T N/A A magyar protestáns bibliafordítások története és néhány sajátosságai 2023 Lőrinczi Zsófia
P Monograph Örömhír a mi Urunk Jézus Krisztustól 1903 Kecskeméthy István
P Research article Az új magyar bibliafordítás erdélyi recepciója 2007 Adorjáni Zoltán
P Research article Pálma, homok vagy főnix? 2019 Máthé-Farkas Zoltán
P Research assessment Walter Jens munkássága mint a teológia és irodalom keresztmetszete. Összefoglalás 2014 Deák Angéla-Vilma
P Research article Menedékünk az Örökkévaló Isten 2020 Papp György
P Research article Gyülekezeti igény, lelkipásztori igényesség 2023 Kulcsár Árpád
T N/A A XX. századi magyar Bibliafordítások 2009 Márkos Hunor Elemér
P Commentary A Zsoltárok első könyve 1910 Kecskeméthy István
P Research article A nyelv változik, az Ige marad. Magyar bibliafordítások 2010 Kozma Zsolt
P Research article Walter Jens bibliafordító tevékenysége 2014 Deák Angéla-Vilma
P Research article Megjegyzések a 2Pt 1,5–7 margójára 2019 Papp György
P Research article Parányi „állatkodás”, avagy a csodálatos menyét 2021 Marjovszky Tibor
P Research article Trăiește cel drept prin credință? 2023 Balogh Csaba
T N/A Reformáció előtti magyar bibliafordítások 2001 Tóth Bozsena

bibliamagyarázat

Típus Title Year Contributor
T N/A A történetkritikai szemlélet kezdetei az Erdélyi Protestáns Egyházaknál 2005 Solymosi Alpár
P Commentary Habbakuk próféta könyve 1930 Kecskeméthy István
P Review Pelham, Abigail: Contested Creations in the Book of Job. The-World-as-It-Ought-and-Ought-Not-to-Be 2016 Máthé-Farkas Zoltán
P Research article Szegedi Kis István: Vázlatok a Bibliához 2021 Buzogány Dezső
P Commentary Mal'aki próféta könyve 1929 Kecskeméthy István
P Commentary Obadja próféta könyve. Jóél próféta könyve 1931 Kecskeméthy István
P Research article Bod Péter és a szentírástudomány 2013 Kurta József Tibor
P Research article Gyülekezeti igény, lelkipásztori igényesség 2023 Kulcsár Árpád
P Commentary Jóna próféta könyve 1930 Kecskeméthy István
P Short note A halál árnyékában és az élet világosságában 2012 Kozma Zsolt
P Meditation, sermon Két találkozás között 2013 Horváth Levente

buddhizmus

Típus Title Year Contributor
P Research article Viszonyítások és viszonyulások 2020 Kulcsár Árpád
P Research article Erőss Lajos, Karl Barth és az összehasonlító vallásteológia 2021 Kovács Ábrahám

dogmatika

Típus Title Year Contributor
P Research article Crucial choices 2023 Kooi Cornelis van der