Megjegyzések a 2Pt 1,5–7 margójára

Contributor

A 2Pt 1,5–7 erénykatalógusának magyar fordításai szembeötlő módon térnek el egymástól. E dolgozat célkitűzése: megvizsgálni a fordítások közötti különbségeket, és megkísérelni egy olyan fordítás elkészítését, amely a lehető legközelebb áll az eredeti görög szöveghez.

Bibliographic reference

Papp György: Megjegyzések a 2Pt 1,5–7 margójára. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 10.1 (2019), 123--135