Veress László

Szerzői tartalom

2004

Aligha van olyan lelkipásztor, akit már zsenge teológus-diákkorában ne figyelmeztettek volna idősebb, tapasztaltabb lelkészkollégák, hogy a pénz, az anyagiak a lelkészi szolgálat legkényesebb pontja.

Publication2004Az Út 30.2

Önéletírásából kiderül, hogy olthévízi élete és szolgálata két jól elkülöníthető szakaszra osztható: 1743–1746 között Bethlen Kata udvari lelkészeként, 1746–1749 között pedig udvari és gyülekezeti lelkészként is szolgált a faluban.

PublicationResearch article2004Az Út 30.3