Az Út 30.2

Kelemen Attila(59--60)

Meditation, sermonVaria, Spiritualitypünkösd, konceptus, pünkösdi konceptusZechariah 4.6
Geréb Zsolt(61--68)

Az Újszövetségben a syneidesis szó először Pál leveleiben tűnik fel (18-szor), mint a hellenista népi filozófia szóhasználatából származó kifejezés. (A sztoikus filozófia gondolatvilágában az ember erkölcsi tudatát, ítélőképességét jelentette.) Az előfordulási helyek alapján nem lehet felvázolni egy átfogó tanítást a lelkiismeretről. Azt azonban meg lehet állapítani, hogy a lelkiismeret az apostol számára nem annyira teológiai, mint inkább antropológiai fogalom.

Short noteNew TestamentlelkiismeretRomans 2.14 - 15
Tunyogi Lehel(69--70)

Minden értelmező kötelezően olvasó is, de nem minden olvasó magyarázó is egyben, bár maga az olvasás némi értelmezéssel jár együtt.

Short noteNew Testamenthermeneutika, bibliai hermeneutika, olvasás
Pásztori-Kupán István(71--85)

Amint azt a jelen tanulmány első részében említettem, a Septuaginta Bét-Seánt valóban „a szkíták városának” nevezi (Bír 1,27). Erről a Haag-féle lexikonban ez olvasható: a név „a Ptolemaioszok uralma idején történt veteránletelepítésre (íjászok és lovasok, azaz szkíták, a szó voltaképpeni értelmében) vezethető vissza”.

Short noteAntiquitySzküthopolisz, pecséthenger, kananeusok, szkíták
Székely József(86--94)

Aki a címben megjelölt témával foglalkozik, meglepődve tapasztalja, hogy milyen elenyészően kevés irodalma van a lelkipásztorok lelkigondozásának. Könyvtárnyi írás szól arról, hogy mit és hogyan tegyen vagy ne tegyen a lelkipásztor a gyülekezet gondozása rendjén, de arról, hogy a lelkigondozóval mi lesz, hogy vele ki törődik, szinte senki sem ír.

Practical theologylelkigondozás, lelkipásztorok lelkigondozása
Veress László(95--106)

Aligha van olyan lelkipásztor, akit már zsenge teológus-diákkorában ne figyelmeztettek volna idősebb, tapasztaltabb lelkészkollégák, hogy a pénz, az anyagiak a lelkészi szolgálat legkényesebb pontja.

anyagiak
Név Nélkül(109--110)

AnnouncementMózes András