Ilkei Lóránd

Contributed content

2023

2022

Az Amerikai Egyesült Államok kultúrájában különleges színfoltot jelent az afroamerikai tradíció és természetesen ezen belül a fekete prédikálás. A kultúrák egyik fontos alkotóeleme a vallás. Nem láthatjuk kellő mértékben tisztán egy embercsoport, egy rassz hagyományait a vallási szokások nélkül. Az afroamerikai prédikáláshoz sok sztereotip elképzelést társítunk mi, akik a hagyományon kívül állunk. A dolgozatomban áttekintve ezeket az elemeket, megpróbálok rámutatni, hogy ezek a vonások a gazdag afrikai kultúrában gyökereznek és sokuknak pszichológiai jelentősége van. Dolgozatomban az afroamerikai prédikálást mutatom be. Az afroamerikai prédikálás kutatása az 1970-es években kezdődött meg melyréhatóan. Dolgozatomban bemutatom az afroamerikai prédikálás és homiletika kialakulásának történetét, ugyanakkor kitérek az afroamerikai prédikálás hátterére is. Dolgozatom betekintést enged az afroamerikai prédikálás teológiai, hermeneutikai hátterébe, mindemellett áttekintem az afroamerikai prédikálás fontosabb stílusjegyeit, retorikai vonatkozásait és a prédikációk néhány sajátos formáját. Kutatásom célja bemutatni a fekete prédikálás különböző aspektusait. Annak érdekében, hogy ez minél teljesebb módon megvalósuljon, dolgozatomban kitérek, a homiletikai vonások mellett, arra a kontextusra, amelyben a fekete prédikáció elhangzik.

ThesisMA Szakdolgozat2022Supervisor: Koppándi Botond Péter

2020

Dolgozatom tárgya a kolozsvári unitárius kollégiumban 1878 és 1911 között végzett diákok fényképpel ellátott életrajzainak bemutatása. A kutatásom célja egy személyi adattár létrehozása, amely a vizsgált időszakban a kollégium diákjait azonos szempontok alapján vizsgálja. Egy személyi adattár készült el így, amely tartalmazza az egyes diákokra vonatkozó legfontosabb adatokat, így a születési és elhalálozási dátumokat, vallási, nemzetiségi hovatartozást, illetve a későbbiekben folytatott tanulmányaikat, végzettségüket, személyes és családi életüket, karrierjüket. A kollégium fontosságát, kiemelkedő szerepét erősítik és támasztják alá a dolgozatomban ismertetett életrajzi adatok. Az adattár nemcsak életrajzgyűjtmény kíván lenni, hanem a feldolgozott adatok, szempontok révén látleletet igyekszik nyújtani a diákság vallási, nemzetiségi, lakhelyi hovatartozásáról és pályaválasztási arányokról, tendenciákról, mindezt kiegészítve a vizuális adatokkal. A dolgozatom új utakon próbált meg rávilágítani a kollégium történetére, azzal a reménnyel, hogy általa erősíteni fogja a kollégiumról alkotott megítélést, annak fontosságát, kiemelkedő szerepét, nem csak felekezeti szempontból, hanem az erdélyi magyar felekezeti oktatási rendszer szempontjából is.

ThesisBA Szakdolgozat2020Supervisor: Kovács Sándor