Az afroamerikai prédikáció

Contributor

Az Amerikai Egyesült Államok kultúrájában különleges színfoltot jelent az afroamerikai tradíció és természetesen ezen belül a fekete prédikálás. A kultúrák egyik fontos alkotóeleme a vallás. Nem láthatjuk kellő mértékben tisztán egy embercsoport, egy rassz hagyományait a vallási szokások nélkül. Az afroamerikai prédikáláshoz sok sztereotip elképzelést társítunk mi, akik a hagyományon kívül állunk. A dolgozatomban áttekintve ezeket az elemeket, megpróbálok rámutatni, hogy ezek a vonások a gazdag afrikai kultúrában gyökereznek és sokuknak pszichológiai jelentősége van. Dolgozatomban az afroamerikai prédikálást mutatom be. Az afroamerikai prédikálás kutatása az 1970-es években kezdődött meg melyréhatóan. Dolgozatomban bemutatom az afroamerikai prédikálás és homiletika kialakulásának történetét, ugyanakkor kitérek az afroamerikai prédikálás hátterére is. Dolgozatom betekintést enged az afroamerikai prédikálás teológiai, hermeneutikai hátterébe, mindemellett áttekintem az afroamerikai prédikálás fontosabb stílusjegyeit, retorikai vonatkozásait és a prédikációk néhány sajátos formáját. Kutatásom célja bemutatni a fekete prédikálás különböző aspektusait. Annak érdekében, hogy ez minél teljesebb módon megvalósuljon, dolgozatomban kitérek, a homiletikai vonások mellett, arra a kontextusra, amelyben a fekete prédikáció elhangzik.