Komlósi-Rif Szilvia kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

dicsőítés

Típus Title Year Contributor
T N/A A modern dicsőitőzenei áramlatok összehasonlító teológiai vizsgálata 2015 Komlósi-Rif Szilvia

gyülekezeti éneklés

Típus Title Year Contributor
T N/A Énekeskönyvünk a vasár- és ünnepnap délelőtti és délutáni liturgiában 2016 Szigeti Árpád
T N/A Az új énekeskönyv hatása Erdély Maros megyei református gyülekezeteiben 2018 Wagner Henrietta
T N/A Gyülekezeti éneklés a református istentisztelet szolgálatában 2018 Topai Attila
T N/A Zsoltáréneklés a magyar református istentiszteleten 2014 Szabó Attila
T N/A A modern dicsőitőzenei áramlatok összehasonlító teológiai vizsgálata 2015 Komlósi-Rif Szilvia
T N/A Régi református egyházi énekek a népi emlékezetben 2017 Nagy Norbert Levente
P Research article Régi református egyházi énekek a népi emlékezetben 2018 Nagy Norbert Levente
T N/A A 16-17. századi magyar református gyülekezeti éneklés, gyakorlati teológiai megközelítésben 2012 Szabó Attila

ifjúság

Típus Title Year Contributor
T N/A A modern dicsőitőzenei áramlatok összehasonlító teológiai vizsgálata 2015 Komlósi-Rif Szilvia
T N/A Az apa nélkül felnövő fiatalok lelkigondozása 2020 Törő Attila Miklós
T N/A A „jövő” református gyülekezete 2014 Vékony Zsolt József
T N/A Oktatótáborok szervezése és lebonyolítása konfirmandus korosztály számára 2013 Kötő Ferenc Barna
T N/A A Kézdi-Orbai református egyházmegye fiataljainak istenkép vizsgálata 2018 Csürös Róbert Gyula
T N/A „Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak...” 2022 Mátis Szidónia
T N/A A konfirmáció pásztorálpszichológiai és didaktikai vonatkozásai 2020 Nagy Zsuzsanna
T N/A A bibliai üzenet hatékony átadása bibliaórán a 14-19 éves korosztály számára 2016 Simon Emőke
T N/A A teológiai tisztánlátás fontossága az identitástudat kialakulásában 2014 Barta István Zsolt
T N/A A fiatalok egyházi szocializációjának katekétikai és ekleziológiai kérdései 2012 Paizs József
P Monograph Vezérfonal az ifjúság gondozására 1920 Imre Lajos
T N/A Beszélgetés fiatalokkal 2020 Magyari Zita Emese
T N/A A "mai" fiatalok lelkigondozása 2015 Szabó Csengele
T N/A A liturgia szerepe a konfirmandusok hitéletében 2013 Bíró István
T N/A Ifjúsági szubkultúrák jelenléte, egyházi megértése és hasznosítása 2011 Tófalvi Tamás
P N/A „Nem csak a húszéveseké…” 2001 Adorjáni Zoltán

ifjúsági zene

Típus Title Year Contributor
T N/A Az ifjúsági vallásos énekkultúra 2013 Lőrinczi Levente
T N/A A modern dicsőitőzenei áramlatok összehasonlító teológiai vizsgálata 2015 Komlósi-Rif Szilvia
T N/A Az ifjúsági istentisztelet homiletikai és liturgikai kérdései 2021 Bartha-Pál Aba
T N/A Zsoltáréneklés a magyar református istentiszteleten 2014 Szabó Attila
T N/A Az Apostoli hitvallás tételei a 2021-es Lelkem csak téged áld ifjúsági énekeskönyv énekei tükrében 2023 Nagy Ádám Attila