Az Apostoli hitvallás tételei a 2021-es Lelkem csak téged áld ifjúsági énekeskönyv énekei tükrében

Contributor

Dolgozatom témája „Az Apostoli hitvallás tételei a 2021-es Lelkem csak Téged áld ifjúsági énekeskönyv énekei tükrében.” A dolgozatom 49. oldalától olvasható a kérdőíves kutatásom eredménye. Kutatásom elején Erdély zenetörténetéről írtam, hogy jobban megértsem az akkori kor zenei világát, hogy mélyebb betekintést nyerjek honnan is indult az érdélyi protestáns zene. Majd eljutottam az erdélyi zenetörténeten keresztül az egyházi zenéhez és az énekeskönyvekhez. A zenei oktatáson keresztül a társadalom egy olyan zenei kultúrára tett szert, amelynek köszönhetően az egyházi zene is létrejöhetett és megmaradhatott. Az IKE által betekintést nyertem a fiatalság munkásságába, az ifjúsági énekeskönyvek megjelenésébe. Az énekeskönyveknek köszönhetően jelentősen megnőtt azoknak az egyháztagoknak, fiataloknak a száma, akik új énekeket tanulhattak. A dolgozatom kiemelkedő fázisában azt kutattam, hogy az Apostoli Hitvallásban megjelenő felségjelzők mit jelentenek tulajdonképpen a Szentírásban, hogyan és hányszor jelennek meg az ifjúsági énekeskönyv dalszövegeiben. Ez a dolgozat arra épült és azt a célt szolgálja, hogy megismertesse az olvasókkal a 2021-es ifjúsági énekeskönyv dalszövegei és a hitvallásunk közötti kapcsolatokat. Betekintést nyújtson az egyházi zene hátterébe, az IKE munkásságának rejtelmeibe, sokszor a realitásába, melynek köszönhetően összeállt egy ilyen fantasztikus énekeskönyv, hithű és a kornak megfelelő modern ifjúsági énekekkel.