Lakatos Sándor kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

18. századi egyháztörténet

Típus Title Year Contributor
P Research article Felekezetváltás az erdélyi nemesség körében a 18. század folyamán 2017 Bartha Zoltán
P Research article Az Endemann-per újabb kutatása 2018 Kolumbán Vilmos József
T N/A A Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség textíliáinak adományozói a 16–18. században 2022 Demeter Ágnes
P Research article Câteva aspecte referitoare la predarea muzicii în colegiul unitarian din Cluj în secolele XVI–XIX 2023 Kovács Sándor
P Research article Zilahi Sebes János apológiája 2018 Kolumbán Vilmos József
T N/A Hat gyülekezet 2021 Bányai Csaba Attila
P Research article Kemény Simonné Teleki Anna, Erdély „egyik legnemesebb és legeszesebb asszonya” 2021 Viczián István
P Research article Egyházi anyakönyvek és családkönyvek a 18–19. századi családrekonstitúciós vizsgálatokban 2017 Lakatos Sándor
P Research article Angol könyvek a kolozsvári református kollégium könyvtárában a 17. század második felében 2018 Sipos Gábor
T N/A A Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség klenódiumainak történeti áttekintése a 16–18. században 2022 László Orsolya
T N/A Fáji János naplója 2018 Tasnádi István
P Research article Református lelkészi oklevél 1702-ből 2014 Kurta József Tibor
T N/A The life of György Verestói 2021 Tasnádi István
P Research article 18. századi szálszámolásos fehérhímzésű abroszok a Görgényi Református Egyházmegyében 2017 Horváth Iringó
P Research article A reformáció 1717-es évfordulójára írt vitairatról 2018 Rácz Emese
P Monograph A vizitáció az Erdélyi Református Egyházban a 16–18. században 2022 Ősz Sándor Előd
T N/A Brassói kiadású magyar evangélikus káték a 18-19. században 2023 Dinka Levente
P Source edition Eperjesi Zsigmond és Keresztes Máté levele 2018 Kolumbán Vilmos József
P Research article Fejérvári Sámuel útinaplója az Erdély és Törökország közti határszélek kijáratásakor, 1741-ben 2011 Kovács Sándor
T N/A Verstói György élete 2021 Tasnádi István

anyakönyvezés

Típus Title Year Contributor
P Research article Egyházi anyakönyvek és családkönyvek a 18–19. századi családrekonstitúciós vizsgálatokban 2017 Lakatos Sándor
P Research article Egy „szigorúan bizalmas” miniszteri rendelet végrehajtása a kalotaszegi egyházmegyében 1943-ból 2017 Ballai Zoltán

családtörténet

Típus Title Year Contributor
P Research article Egyházi anyakönyvek és családkönyvek a 18–19. századi családrekonstitúciós vizsgálatokban 2017 Lakatos Sándor