Lakatos Sándor

Lakatos Sándor (Brassó, 1980) 1999-ben szerzett unitárius lelkészi oklevelet a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben. 2004–2006 között Sepsiszentgyörgyön segédlelkész, 2006-tól a székelykeresztúri Berde Mózes Gimnázium iskolalelkésze és vallásoktatója. 2015-től a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Történelem és Filozófia Kar, Történelem, Kultúra, Civilizáció doktori iskolájának hallgatója. Kutatási szakterülete Homoródszentmárton és Homoródalmás népesedéstörténete.

Contributed content

2017

A családrekonstitúció módszerét használó mikroregionális történeti kutatás tehát, a 18–19. század időszakára és az állami anyakönyvezés előtti időszak anyakönyvi adathalmazaira összpontosít és teszi alkalmassá a történeti demográfiai vizsgálatra.

PublicationResearch article2017Non videri, sed esse

2004

ThesisBA Szakdolgozat2004Supervisor: Kovács Sándor